หลักสูตร - ทบทวนบทบาทหน้าที่ จป.บริหาร

 


หลักสูตร

ทบทวนบทบาทหน้าจป.บริหาร


 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

                                       

 

หลักสูตร : ทบทวนบทบาทหน้าที่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล        

          เพื่อการบริหารจัดการค้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวคล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ และเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมาย จป.บริหาร
ควรได้รับการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการอัพเดทกฎหมาขด้นความปลอดภัยที่ประกาสใช้ ณ  ปัจจุบัน ปี 2564 เพื่อเป็นแนวนโยบายให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่ออัพเดทกฎหมายใหม่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2564

          2. เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของจป.บริหาร

          3. สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อนโยบายด้านตวามปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

หัวข้อการอบรม

          หมวดวิชาที่ 1. การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

          หมวดวิชาที่ 2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

ทบทวนสาระสำคัญของกฎหมายอัพเดทกฎหมายในสถานการณ์ปัจจุบัน

          หมวดวิชาที่ 3. การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานการบรรยายการอบรมและสัมมนาเชิงแชร์ประสบการณ์ ในบทบาทอดีตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพประสบการณ์โรงงานอุดสาหกรรม     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหาร, จป.ระดับบริหารของหน่วยงาน

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)


 

  

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,050,328