หลักสูตร - ทบทวนบทบาทหน้าที่ จป.หัวหน้างาน

 


หลักสูตร

ทบทวนบทบาทหน้าที่ จป.หัวหน้างาน


 

 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน  

 

 


แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์ 

                      

 

หลักสูตร : ทบทวนบทบาทหน้าที่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

 

หลักการและเหตุผล        

          เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานในระดับหัวหน้างาน ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ อัปเดตกฎหมายใหม่ๆ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวตล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ และนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย

 

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้หัวหน้างานได้อัพเดทกฎหมายใหม่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

          2) เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของจป.หัวหน้างาน

          3) สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกด์ใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

หัวข้อการอบรม

          1) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

          2) บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

          3) อัปเตตกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน

          4) การบริหารกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวตล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน

          5) สาระสำคัญและหลักการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย

          6) กรณีศึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานการบรรยายการอบรมและสัมมนาเชิงแชร์ประสบการณ์ ในบทบาทอดีตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพประสบการณ์โรงงานอุดสาหกรรม     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม  จป.ระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)


 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

      

             

    

    

    

    

    

    

   

       

         


เรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,155,076