หลักสูตร - การบริหารงานด้านความปลอดภัยฯ ในองค์กร

 


หลักสูตร

การบริหารงานเพื่อความปลอดภัยในองค์กร


 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 


                


 


หลักสูตร : การบริหารงานด้านความปลอดภัยฯ ในองค์กร

 

 

หลักการและเหตุผล        

          การบริหารงานด้านความปลอดภัยฯ ในองค์กรตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549


เนื้อหาการอบรม

          - ทําความรู้จัก พรบ.ความปลอดภัย 2554 (ภาพรวม)

          - มีทั้งหมดกี่มาตรา ? 

          - มาตราใดบ้างที่ต้องพิจารณาดําเนินการ?

          - กฎหมายลูกมีกี่ฉบับ?

          - บทลงโทษ?

          - ตีความสาระสําคัญแต่ละมาตรา

          - สรุปสิ่งที่ต้องดําเนินการ

          - ตัวอย่างสิ่งที่ดําเนินการ

          - ทําความรู้จัก กฎกระทรวง 2549 (ภาพรวม) 

          - มีทั้งหมดกี่ข้อ?

          - ข้อใดบ้างที่ต้องพิจารณาดําเนินการ?

          - กฎหมายลูกมีกี่ฉบับ?

          - บทลงโทษ?

          - ตีความสาระสําคัญแต่ละมาตรา

          - สรุปสิ่งที่ต้องดําเนินการ

          - ตัวอย่างสิ่งที่ดําเนินการ


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม พนักงานและหัวหน้างานที่ทำงานในสำนักงาน 

ระยะเวลา :  วัน

สถานที่อบรม :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้ สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,035,258