หลักสูตร - การบริหารงานด้านความปลอดภัยฯ ในองค์กร

 


หลักสูตร

การบริหารงานเพื่อความปลอดภัยในองค์กร


 

 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai 

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 



บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

 

 

 

 



แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์







 


หลักสูตร : การบริหารงานด้านความปลอดภัยฯ ในองค์กร

 

 

หลักการและเหตุผล        

          การบริหารงานด้านความปลอดภัยฯ ในองค์กรตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549


เนื้อหาการอบรม

          - ทําความรู้จัก พรบ.ความปลอดภัย 2554 (ภาพรวม)

          - มีทั้งหมดกี่มาตรา ? 

          - มาตราใดบ้างที่ต้องพิจารณาดําเนินการ?

          - กฎหมายลูกมีกี่ฉบับ?

          - บทลงโทษ?

          - ตีความสาระสําคัญแต่ละมาตรา

          - สรุปสิ่งที่ต้องดําเนินการ

          - ตัวอย่างสิ่งที่ดําเนินการ

          - ทําความรู้จัก กฎกระทรวง 2549 (ภาพรวม) 

          - มีทั้งหมดกี่ข้อ?

          - ข้อใดบ้างที่ต้องพิจารณาดําเนินการ?

          - กฎหมายลูกมีกี่ฉบับ?

          - บทลงโทษ?

          - ตีความสาระสําคัญแต่ละมาตรา

          - สรุปสิ่งที่ต้องดําเนินการ

          - ตัวอย่างสิ่งที่ดําเนินการ


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม พนักงานและหัวหน้างานที่ทำงานในสำนักงาน 

ระยะเวลา :  วัน

สถานที่อบรม :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้




สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม


        

             

    

    

    

    

    

    

   

       

 

         


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ



ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,056