หลักสูตร - จิตวิทยาความปลอดภัย(ทัศนคติและการปรับเปลี่ยน)

 

 

หลักสูตร

จิตวิทยาความปลอดภัย

(ทัศนคติและการปรับเปลี่ยน)


 

  


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานแผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์


  

 

หลักสูตร : จิตวิทยาความปลอดภัย

(ทัศนคติและการปรับเปลี่ยน) 

 

 

หลักการและเหตุผล        

          อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มากกว่า 85% เกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของคน (unsafe acts) และเป็นเช่นนี้มายาวนาน ซึ่งการกระทำหรือพฤติกรรมนั้นเป็นจสิ่งที่คนแสดงออกภายนอก สามารถมองเห็นได้ แต่พฤติกรรมที่แสดงออกนั้น มีแรงขับมาจากภายใน ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ และยังมีมากมายหลายปัจจัย จึงเป็นการยากที่จะคาดเดา และกำหนดมาตรการป้องกันพฤติกรรมเหล่านั้นได้ ซึ่งปัจจัยภายในดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องของจิตวิทยาที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อน จึงจะสามารถคาดเดาและหาแนวทางตอบสนองหรือยับยั้งได้ 

          ดังนั้น การทำความเข้าใจปัจจัยของคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อทราบต้นเหตุของปัจจัย ก็จะสามารถหามาตรการป้องกันได้ตรงประเด็น และสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากปัจจัยของคนได้


 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจิตวิทยาความปลอดภัยพื้นฐาน

          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทัศนคติและวิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านความปลอดภัย

          3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์การ 


 

เนื้อหาการอบรม

          1. แก่นความปลอดภัย

          2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

          3. จิตวิทยาความปลอดภัย

          4. จิตวิทยาพื้นฐาน (ทัศนคติ การรับรู้ แรงจูงใจ ภาวะผู้นำ กลุ่ม พฤติกรรม วัฒนธรรม)

          5. เจาะลึกทัศนคติความปลอดภัยแบบเข้าใจง่าย

          6. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม

          7. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์การวิทยากร : ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / คณะกรรมการความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม บรรยาย / mini-workshop / ถามตอบ

ระยะเวลา :  วัน (6 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้


 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

        

             

    

    

    

    

    

    

   

       

 

        เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,058