หลักสูตร - จิตวิทยาความปลอดภัย(ทัศนคติและการปรับเปลี่ยน)

 

 

หลักสูตร

จิตวิทยาความปลอดภัย

(ทัศนคติและการปรับเปลี่ยน)

 

 

  

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 


                


  

 

หลักสูตร : จิตวิทยาความปลอดภัย

(ทัศนคติและการปรับเปลี่ยน) 

 

 

หลักการและเหตุผล        

          อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มากกว่า 85% เกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของคน (unsafe acts) และเป็นเช่นนี้มายาวนาน ซึ่งการกระทำหรือพฤติกรรมนั้นเป็นจสิ่งที่คนแสดงออกภายนอก สามารถมองเห็นได้ แต่พฤติกรรมที่แสดงออกนั้น มีแรงขับมาจากภายใน ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ และยังมีมากมายหลายปัจจัย จึงเป็นการยากที่จะคาดเดา และกำหนดมาตรการป้องกันพฤติกรรมเหล่านั้นได้ ซึ่งปัจจัยภายในดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องของจิตวิทยาที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อน จึงจะสามารถคาดเดาและหาแนวทางตอบสนองหรือยับยั้งได้ 

          ดังนั้น การทำความเข้าใจปัจจัยของคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อทราบต้นเหตุของปัจจัย ก็จะสามารถหามาตรการป้องกันได้ตรงประเด็น และสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากปัจจัยของคนได้


 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจิตวิทยาความปลอดภัยพื้นฐาน

          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทัศนคติและวิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านความปลอดภัย

          3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์การ 


 

เนื้อหาการอบรม

          1. แก่นความปลอดภัย

          2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

          3. จิตวิทยาความปลอดภัย

          4. จิตวิทยาพื้นฐาน (ทัศนคติ การรับรู้ แรงจูงใจ ภาวะผู้นำ กลุ่ม พฤติกรรม วัฒนธรรม)

          5. เจาะลึกทัศนคติความปลอดภัยแบบเข้าใจง่าย

          6. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม

          7. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์การวิทยากร : ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / คณะกรรมการความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม บรรยาย / mini-workshop / ถามตอบ

ระยะเวลา :  วัน (6 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้ สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี


  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,033,200