หลักสูตร - ความปลอดภัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

 


หลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ


 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 


                         
  

หลักสูตร :  ความปลอดภัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ


 

 

หลักการและเหตุผล        

          งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ คืองานใดๆ ที่เป็นแหล่งทําให้เกิดการจุดติดไฟ หลายอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้น เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่า
จะมีสารไวไฟอยู่ด้วย ตัวอย่างงานที่ทําให้เกิดประกายไฟ เช่น งานเชื่อม บัดกรีตัดโลหะ เจียร์เจาะ เป็นต้น การส่งเสริมความรู้และทักษะการทํางานที่ก่อเกิดประกายไฟ
ให้มีความปลอดภัย จัดได้ว่าเป็นอันดับแรกที่สถานประกอบกิจการควรต้องให้ความสําคัญ และส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้องในการทํางาน
ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

 

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการปฏิบัติความปลอดภัยในการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

          2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสัญลักษณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในในการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
เช่นงานเชื่อมไฟฟ้า PE PVC 
งานตัดแก๊สพลาสม่า ตัดโลหะ งานเจียร์งานเจาะ และงานบัดกรี

          3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยง การป้องกันอันตราย และเหตุฉุกเฉิน ในการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่นงานเชื่อมไฟฟ้า PE PVC
งานตัดแก๊สพลาสม่า 
ตัดโลหะ งานเจียร์งานเจาะ และงานบัดกรี

 

หัวข้อการอบรม

          1) ข้อกําหนดและกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

          2) สัญลักษณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

          3) สาเหตุและการประเมินความเสี่ยง การป้องกันอันตราย และเหตุฉุกเฉินในการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่นงานเชื่อมไฟฟ้า PE PVC งานตัดแก๊สพลาสม่า
ตัดโลหะ งานเจียร์งานเจาะ และงานบัดกรี

          4) การป้องกันอันตราย และป้องเหตุฉุกเฉินในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่นงานเชื่อมไฟฟ้า PE PVC งานตัดแก๊สพลาสม่า ตัดโลหะ งานเจียร์งานเจาะ
และงานบัดกรี


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย/ วีดีทัศน์/ กรณีศึกษา/ Workshop

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม หัวหน้างาน , ผู้ช่วยหัวหน้างาน , พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเปลวไฟก่อให้เกิดความร้อน หรือประกายไฟ

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน 

 
สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


 

ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,035,777