หลักสูตร - ความปลอดภัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

 


หลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ


 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai 

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

 


แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์ 


         
  

หลักสูตร :  ความปลอดภัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ


 

 

หลักการและเหตุผล        

          งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ คืองานใดๆ ที่เป็นแหล่งทําให้เกิดการจุดติดไฟ หลายอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้น เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่า
จะมีสารไวไฟอยู่ด้วย ตัวอย่างงานที่ทําให้เกิดประกายไฟ เช่น งานเชื่อม บัดกรีตัดโลหะ เจียร์เจาะ เป็นต้น การส่งเสริมความรู้และทักษะการทํางานที่ก่อเกิดประกายไฟ
ให้มีความปลอดภัย จัดได้ว่าเป็นอันดับแรกที่สถานประกอบกิจการควรต้องให้ความสําคัญ และส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้องในการทํางาน
ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

 

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการปฏิบัติความปลอดภัยในการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

          2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสัญลักษณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในในการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
เช่นงานเชื่อมไฟฟ้า PE PVC 
งานตัดแก๊สพลาสม่า ตัดโลหะ งานเจียร์งานเจาะ และงานบัดกรี

          3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยง การป้องกันอันตราย และเหตุฉุกเฉิน ในการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่นงานเชื่อมไฟฟ้า PE PVC
งานตัดแก๊สพลาสม่า 
ตัดโลหะ งานเจียร์งานเจาะ และงานบัดกรี

 

หัวข้อการอบรม

          1) ข้อกําหนดและกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

          2) สัญลักษณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

          3) สาเหตุและการประเมินความเสี่ยง การป้องกันอันตราย และเหตุฉุกเฉินในการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่นงานเชื่อมไฟฟ้า PE PVC งานตัดแก๊สพลาสม่า
ตัดโลหะ งานเจียร์งานเจาะ และงานบัดกรี

          4) การป้องกันอันตราย และป้องเหตุฉุกเฉินในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่นงานเชื่อมไฟฟ้า PE PVC งานตัดแก๊สพลาสม่า ตัดโลหะ งานเจียร์งานเจาะ
และงานบัดกรี


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย/ วีดีทัศน์/ กรณีศึกษา/ Workshop

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม หัวหน้างาน , ผู้ช่วยหัวหน้างาน , พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเปลวไฟก่อให้เกิดความร้อน หรือประกายไฟ

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 
ภาพบรรยากาศการอบรม 

        

             

    

    

    

    

    

    

   

       

 

        


 


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,052