หลักสูตร - Lock out & Tag out (ภาษาอังกฤษ)

 

 

หลักสูตร

LOCK OUT TAG OUT

ภาษาอังกฤษ


 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai 

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

 


แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์
หลักการและการจัดการระบบ "Lock out & Tag out"

ภาษาอังกฤษ

หลักการและเหตุผล
Lock out & Tag outเป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรที่ช่วยส่งเสริมในการลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้ระบบที่เรียกว่า visual control มาใช้ในขณะที่มี ซ่อมบำรุงหรือปรับแต่งระบบของเครื่องจักร เนื้อหาและเป้าหมายของหลักสูตร Lock out & Tag out จึงมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2552


วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในระบบ Lock out & Tag out
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ไปใช้ในระบบปฏิบัติงานได้
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขและแนวทางที่เหมาะสมในการนำไปใช้ในระบบ Lock out & Tag out ไปใช้ในการทำงานด้วยความปลอดภัย


เนื้อหาการอบรม
1) Lock out & Tag out คืออะไรเป็นระบบที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานอย่างไร?
2) หลักการและกระบวนการ Lock out & Tag out
3) การนำระบบ Lock out & Tag out สู่ระบบการปฏิบัติงาน


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีการอบรม: การบรรยาย , Workshop
สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้
ผู้เข้าร่วมอบรม: พนักงาน/หัวหน้างานของแต่ละแผนก
ระยะเวลา: วัน (เวลา 09.00 - 
16.00 น.)

         เราเป็นสถาบันที่จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร lock out tag out ที่สามารถตอบสนองในกระบวนการผลิต ที่ปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์เครื่องจักรมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น และมีการหยุดงานเพื่อซ่อมแซ่มเป็นหรือเปลี่ยนเครื่องจักรอยู่บ่อยครั้ง และมักเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตก็หลายครั้ง ที่สาเหตุมาจากจากไม่มีป้าย Lock out Tag out นั้นเอง ที่ทำให้ผู้ร่วมงานและผู้ซ่อมบำรุงที่หยุดเครื่องจักรไม่รับรู้ถึงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มเครื่องจักร จึงมักเกิดอุบัติเหตุประจำ ดังนั้น หลักสูตร lock out Tag out จึงมีความสำคัญอย่างมากในการฝึกการใช้ป้าย Lock out Tag outเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 

 

 


LOCK OUT TAG OUT

เป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมพลังงานที่เป็นอันตราย เช่น กระแสไฟฟ้า แรงกล แรงดันอากาศ

แก๊ส ไฮโดรลิก ฯลฯ โดยหมายถึงกระบวนการปฏิบัติเฉพาะกิจเพื่อป้องกันลูกจ้าง

จากการเกิดขึ้นของพลังงานต่างๆที่ไม่ได้คาดคิดหรือการเดินเครื่อง

ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือปล่อยพลังงานที่เป็นอันตราย

 

 

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 ภาพบรรยากาศการอบรม 

        

             

    

    

    

    

    

    

   

       

 

        


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,050