หลักสูตร - Lock out & Tag out (ภาษาอังกฤษ)

 

 

หลักสูตร

LOCK OUT TAG OUT

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 


                หลักการและการจัดการระบบ "Lock out & Tag out"

ภาษาอังกฤษ

หลักการและเหตุผล
Lock out & Tag outเป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรที่ช่วยส่งเสริมในการลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้ระบบที่เรียกว่า visual control มาใช้ในขณะที่มี ซ่อมบำรุงหรือปรับแต่งระบบของเครื่องจักร เนื้อหาและเป้าหมายของหลักสูตร Lock out & Tag out จึงมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2552


วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในระบบ Lock out & Tag out
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ไปใช้ในระบบปฏิบัติงานได้
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขและแนวทางที่เหมาะสมในการนำไปใช้ในระบบ Lock out & Tag out ไปใช้ในการทำงานด้วยความปลอดภัย


เนื้อหาการอบรม
1) Lock out & Tag out คืออะไรเป็นระบบที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานอย่างไร?
2) หลักการและกระบวนการ Lock out & Tag out
3) การนำระบบ Lock out & Tag out สู่ระบบการปฏิบัติงาน


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีการอบรม: การบรรยาย , Workshop
สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้
ผู้เข้าร่วมอบรม: พนักงาน/หัวหน้างานของแต่ละแผนก
ระยะเวลา: วัน (เวลา 09.00 - 
16.00 น.)

         เราเป็นสถาบันที่จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร lock out tag out ที่สามารถตอบสนองในกระบวนการผลิต ที่ปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์เครื่องจักรมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น และมีการหยุดงานเพื่อซ่อมแซ่มเป็นหรือเปลี่ยนเครื่องจักรอยู่บ่อยครั้ง และมักเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตก็หลายครั้ง ที่สาเหตุมาจากจากไม่มีป้าย Lock out Tag out นั้นเอง ที่ทำให้ผู้ร่วมงานและผู้ซ่อมบำรุงที่หยุดเครื่องจักรไม่รับรู้ถึงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มเครื่องจักร จึงมักเกิดอุบัติเหตุประจำ ดังนั้น หลักสูตร lock out Tag out จึงมีความสำคัญอย่างมากในการฝึกการใช้ป้าย Lock out Tag outเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 

 

 


LOCK OUT TAG OUT

เป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมพลังงานที่เป็นอันตราย เช่น กระแสไฟฟ้า แรงกล แรงดันอากาศ

แก๊ส ไฮโดรลิก ฯลฯ โดยหมายถึงกระบวนการปฏิบัติเฉพาะกิจเพื่อป้องกันลูกจ้าง

จากการเกิดขึ้นของพลังงานต่างๆที่ไม่ได้คาดคิดหรือการเดินเครื่อง

ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือปล่อยพลังงานที่เป็นอันตราย

 

  สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,050,319