การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย

 
 

หลักสูตร
การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย 

 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน


 แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

 

 
 
 

 การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน


ตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล        

          ปัจจุบันในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ที่กฎหมายได้กำหนดให้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปีนั้น สถานประกอบการโดยส่วนใหญ่มักจะมีการจ้างหน่วยงานภายนอกมาทำการตรวจวัด โดยในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการบริหารจัดการและควบการการตรวจวัดให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานและหลัการทางวิชาการด้านสุขสาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อที่จะทำให้ มั่นใจได้ว่า ผลการตรวจวัดที่ เราได้รับ เป็นผลการตรวจวัดที่ถูกต้อง แม่ยำและสามารถใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วัตถุประสงค์

          1)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทราบถึงหลักการประเมินสิ่งแวดล้อมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

          2)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการควบคุมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมตามมาตฐานที่ถูกต้อง

          3)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการควบคุมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้รับจ้างที่เข้ามาทำการตรวจวัด

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย จป.วิชาชีพ และผู้รับผิดชอบในควบคุมการตรวจวัดทางสุขศาสตร์ของหน่วยงาน

วิทยากรบรรยาย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 30 คน ต่อรุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน ( 6 ชั่วโมง)

หัวข้ออบรม

          1) หลักวิชาการการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

          2) กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

          3) หลักการประเมินอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย

          4) กระบวนการการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

          5) คุณสมบัติของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

          6) เทคนิคการควบคุมงานจ้างการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

          7) การจัดทำรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมตามกฎหมายกำหนด

วิธีการอบรม

          บรรยายภาคทฤษฎี และใช้สื่อ Power point

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

          ผลการทดสอบก่อน - หลังการอบรม ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

          วุฒิบัตรผ่านการอบรม

 
สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,155,064