การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย

 
 

หลักสูตร
การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย                 ตารางอบรมหลักสูตร

ผู้การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย

สามารถอบรมได้แล้ววันนี้
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

7 / กรกฎาคม / 2564

2,000

1,800

ผู้การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย

2

31 / สิงหาคม / 2564

2,000

1,800

ผู้การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย

3

29 / กันยายน / 2564

      2,000

1,800 

ผู้การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย

4

27 / ตุลาคม / 2564

2,000

1,800

ผู้การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย

5

24 / พฤศจิกายน / 2564

2,000

1,800

ผู้การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย

 

 
 
 

 การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน


ตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล        

          ปัจจุบันในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ที่กฎหมายได้กำหนดให้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปีนั้น สถานประกอบการโดยส่วนใหญ่มักจะมีการจ้างหน่วยงานภายนอกมาทำการตรวจวัด โดยในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการบริหารจัดการและควบการการตรวจวัดให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานและหลัการทางวิชาการด้านสุขสาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อที่จะทำให้ มั่นใจได้ว่า ผลการตรวจวัดที่ เราได้รับ เป็นผลการตรวจวัดที่ถูกต้อง แม่ยำและสามารถใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วัตถุประสงค์

          1)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทราบถึงหลักการประเมินสิ่งแวดล้อมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

          2)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการควบคุมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมตามมาตฐานที่ถูกต้อง

          3)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการควบคุมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้รับจ้างที่เข้ามาทำการตรวจวัด

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย จป.วิชาชีพ และผู้รับผิดชอบในควบคุมการตรวจวัดทางสุขศาสตร์ของหน่วยงาน

วิทยากรบรรยาย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 30 คน ต่อรุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน ( 6 ชั่วโมง)

หัวข้ออบรม

          1) หลักวิชาการการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

          2) กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

          3) หลักการประเมินอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย

          4) กระบวนการการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

          5) คุณสมบัติของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

          6) เทคนิคการควบคุมงานจ้างการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

          7) การจัดทำรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมตามกฎหมายกำหนด

วิธีการอบรม

          บรรยายภาคทฤษฎี และใช้สื่อ Power point

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

          ผลการทดสอบก่อน - หลังการอบรม ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

          วุฒิบัตรผ่านการอบรม

 
สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 909,506