หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับรังสีและปฏิบัติงานทางรังสี


                ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

 

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีและปฏิบัติงานทางรังสี

 

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 
รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

11

11 / พฤศจิกายน / 2565

     2,500

 2,300

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีและปฏิบัติงานทางรังสี

12

12 / ธันวาคม / 2565

     2,500     2,300

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีและปฏิบัติงานทางรังสี

 

 
 

 

  

 

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี


 

 

 

หลักการและเหตุผล        

          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547  กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีได้รับการอบรมให้เข้าใจและทราบถึงอันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสีก่อนเข้ารับหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด      


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้พนักงานให้เข้าใจและทราบถึงอันตรายเกี่ยวกับรังสี

          2. เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี


หัวข้อการอบรม

          1. ความหมาย ชนิดและประเภทของรังสีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน

          2. การป้องกันอันตรายจากรังสีการประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในพื้นที่และการควบคุมทางรังสี

          3. วิธีการปฏิบัติงานในบริเวณรังสีอย่างถูกต้องและปลอดภัยอันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉิน และวิธีการหลีกหนีภัยกฎและข้อปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับรังสี

          4. ป้าย เครื่องหมายเตือนภัย ข้อความเตือนภัยเกี่ยวกับรังสีการใช้อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล


วิธีการอบรม : บรรยาย  ,  Case Study  

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (6 ชม.)

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม : วุฒิบัตรผ่านการอบรม 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล : ผลการทดสอบก่อน – หลังการอบรม ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100%


  สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,050,324