หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฎิบัติการ


 

หลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฎิบัติการ

                 

 

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

10

22 / ตุลาคม / 2565

 2,500

 2,300

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฎิบัติการ (online)

11

21 / พฤศจิกายน / 2565

2,500 

2,300 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฎิบัติการ (online)

 12

20 / ธันวาคม / 2565 

 2,500

2,300 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฎิบัติการ  (online)

 


 
 

 

  

 

หลักสูตร :  ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ

 

 

 

หลักการและเหตุผล        

          ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มีความสําคัญอย่างมากสําหรับผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ ทดสอบ วิจัย และการเรียนการสอน การปฏิบัติงานต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทดลองที่ใช้ในการปฏิบัติการจํานวนมาก หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการติดตั้ง การใช้งาน การบํารุงดูแล การเก็บรักษา และการทําลายที่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้ นอกจากนี้สารเคมี หรือเครื่องมือที่ใช้งานมีจํานวนมาก การใช้งานและการปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นก็แตกต่างกัน ไม่สามารถจะใช้วิธีเช่นเดียวกันได้ตลอด ดังนั้น ความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีควรกําหนดวิธีการทํางานที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งทําให้งานในห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยมากที่สุด 


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในห้องปฏิบัติการ


 

หัวข้อการอบรม

          1. ความสําคัญของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

          2. การจัดทําระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

          3. ข้อแนะนําการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย

          4. การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

          5. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

          6. การจัดการสารเคมีและการกําจัดกากของเสียจากห้องปฏิบัติการ

          7. การดําเนินการเมื่อเกิดอุบัติภัยและการปฐมพยาบาล


วิธีการอบรม : บรรยาย  ,  Case Study  

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (6 ชม.)

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม : วุฒิบัตรผ่านการอบรม 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล : ผลการทดสอบก่อน – หลังการอบรม ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100% สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

(เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรม PUBLIC TRAINING)

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,033,193