รับสมัคร จป. วิชาชีพ: TOYOTA BOSHOKU GATEWAY (THAILAND) CO., LTD.

โดย: SafetyinThai [IP: 101.109.18.xxx]
เมื่อ: 2015-05-20 15:38:35
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ผลิตอุปกรณ์ภายในรถยนต์ คือ เบาะรถยนต์ และแผงประตูรถยนต์ของ TOYOTA ทุกรุ่นสวัสดิการ

- ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน 50,000 บาท/ปี

- ค่ารักษาพยาบาลบิดา-มารดา 30,000 บาท/ปี

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12 %

- การคิดคำนวณ OT หารด้วย 21.5 วันทำงาน และการทำงานในวันหยุดจะได้รับค่าแรง 3 เท่า

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี

- เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนักงานและบุคคลในครอบครัว

- เบี้ยขยันประจำเดือน 800-900 บาท/เดือน

- เบี้ยขยันประจำปี

- รถรับส่งพนักงาน

- เงินช่วยเหลือการสมรส

- เงินนำเที่ยวประจำปี

- ค่าอาหาร

- โบนัสประจำปี

- ปรับเงินเดือนประจำปีรายละเอียดของงานรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯสถานที่ปฏิบัติงานนิคมอุตสหกรรมเกตุเวย์ซิติ้ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทราอัตราเงินเดือน1 อัตรา15,700 บาทคุณสมบัติผู้สมัครเพศชาย / หญิงอายุ 21 - 26 ปีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ( 180 +42 ชั่วโมง )ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ติดต่อคุณประภัสสร

TOYOTA BOSHOKU GATEWAY (THAILAND) CO., LTD.

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

182 ม.7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190โทร : 038-575-236-40

แฟกซ์ : 038-575-245


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 774,830