ติดต่อเรา

แบบฟอร์มติดต่อ

(เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งภาคตะวันออก
(HROD ESIE CENTER)

 
ที่ตั้ง :  7/77 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัด :  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :  20130
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  038-387-717 ถึง 18 มือถือ 091-23456-69
แฟกซ์ :  038-387719
โทรศัพท์มือถือ :   มือถือ 091-23456-69,097-237-0949,086-344-8654
อีเมล :  topprotpd@yahoo.com
เว็บไซต์ :  www.tpd.co.th
เว็บความปลอดภัย   www.Safetyinthai.com
Visitors: 45,486