ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่างๆ อาทิเช่น จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. เครนปั้นจั่น ของสถาบันด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯ ในเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในที่ทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ระดับ บริหาร ระดับ เทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยในที่ทำงาน

Visitors: 1,149,144