ห้องอบรมของ | ศูนย์ HROD ESIE CENTER จ.ชลบุรี/สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ท๊อป โปรฯลฯ- safetyrayong -อบรมเซฟตี้เขตพื้นที่ระยอง ที่ HROD ESIE CENTER สาขาอีสเทริ์นซีบอร์ด ระยอง safetyinthai ชลบุรีบริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด สาขา ชลบุรี และสาขา ระยอง (นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ด)
         นั้นก่อตั้งขึ้นด้วยความรักในงานด้านบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจตนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งองค์กรแห่งนี้ ถัดมาในเจตนาเดิมคือเพื่อเป็นจุดนัดพบเพื่อนๆของข้าพเจ้า เป็นจุดที่เราได้พบปะพูดคุย และแวะมาทักทายกัน และแบ่งปันความรู้ วิชาการ และพูดคุย หลังจากที่ข้าพเจ้าลาออกมาจากงานแล้ว ก็มาช่วยกิจการของครอบครัว
        แต่เนื่องจากข้าพเจ้าเคยร่ำเรียนและทำงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์มาก่อน ประกอบกับข้าพเจ้าเป็นวิทยากรบรรยายด้วย จึงเริ่มแบ่งปันความรู้ และขยายวงกว้างบริการด้านฝึกอบรมเต็มตัว ด้วยความสนุกกับการทำงาน จึงก่อเกิด ประกอบกับได้รับแรงสนับสนุนกับทางบ้านและเพื่อนๆ ท๊อป โปรฯ จึงได้เติมโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว 
          ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม และให้บริการแก่เพื่อนๆและผู้ที่สนใจได้เข้ามาใช้บริการในราคามิตรภาพครับ ขอเรียนเชิญใช้บริการดูครับ เพราะศูนย์แห่งนี้คือมิตรแห่งการแบ่งปัน ที่เกิดขึ้นจากการแบ่งปันจริงๆๆ ครับ  ขอบคุณครับ 

                                                                                                        By Mr.Krittapol Kirine


Visitors: 45,486