อบรมเกี่ยวกับปั้นจั่น-เครนตามกฎหมายใหม่ ประจำปี 2566/2023


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai 

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

 

 

 แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

  


 

   

 ตารางอบรม เครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมาย

 หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่นชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น  (3 วัน)

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

 


 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

30 พุธ 4 - ศุกร์ 6 ต.ค. 2566 ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

5,200.-  4,940.-
31 จันทร์ 30 - พุธ 1 พ.ย. 2566 ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

5,200.-  4,940.-
32 พุธ 6 - ศุกร์ 8 ธ.ค. 2566 ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

5,200.-  4,940.-

    

 ตารางอบรม เครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมาย

 หลักสูตร 

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมปั้นจั่น 

ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (เครน 4 ผู้)

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

 


 
 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

35 พุธ 25 - พฤหัสฯ 26 ต.ค. 2566 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

4,500.-  4,000.-
36 พฤหัสฯ 16 - ศุกร์ 17 พ.ย. 2566 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

4,500.-  4,000.-
37 พฤหัสฯ 14 - ศุกร์ 15 ธ.ค. 2566 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

4,500.-  4,000.-

   

 ตารางอบรม เครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมาย

 หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

 

 
 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

31 จันทร์ 25 - อังคาร 26 ก.ย. 2566 ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั่นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

5,500.-  5,225.-
32 ศุกร์ 20 - เสาร์ 21 ต.ค. 2566 ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั่นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

5,500.-  5,225.-
33 ศุกร์ 10 - เสาร์ 11 พ.ย. 2566 ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั่นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

5,500.-  5,225.-
33 จันทร์ 4 - อังคาร 5 ธ.ค. 2566 ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั่นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

5,500.-  5,225.-

   

 ตารางอบรม เครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมาย

 หลักสูตร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

 

 
 
 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

31 จันทร์ 2 - อังคาร 3 ต.ค. 2566 ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

4,400.-  4,180.-
32 พฤหัสฯ 2 - ศุกร์ 3 พ.ย. 2566 ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

4,400.-  4,180.-
33 ศุกร์ 1 - เสาร์ 2 ธ.ค. 2566 ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

4,400.-  4,180.-
 

   

 ตารางอบรม เครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมาย

 หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

52ศุกร์ 15 ก.ย. 2566ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,800.- 1,710.-
53ศุกร์ 29 ก.ย. 2566ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,800.- 1,710.-
54จันทร์ 9 ต.ค. 2566ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,800.- 1,710.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

55 เสาร์ 28 ต.ค. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,800.-  1,710.-
56 จันทร์ 6 พ.ย. 2566 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,800.-  1,710.-
57 เสาร์ 18 พ.ย. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,800.-  1,710.-
58 เสาร์ 9 ธ.ค. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,800.-  1,710.-
59 จันทร์ 18 ธ.ค. 2566 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,800.-  1,710.-

สัญญาณมือเครนสากล

เครน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปั้นจั่น“

“เครน” คือ เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้น

ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ มี 2 แบบ

          คือ เครนเคลื่อนที่ได้ (Mobile Cranes) และเครนเคลื่อนที่ไม่ได้ (Stationary Cranes)

 

อบรมเครนชลบุรี-อบรมเครน2565-อบรมเครน

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

เราบริการอบรม เครน-ปั้นจั่น พื้นที่ ชลบุรี และมีบริการรูปแบบ Public & In house Training

และหลักสูตร อื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

 

 

บรรยากาศการอบรม

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เนื้อหาเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


 

 

** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่ปรับอากาศ

 

ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม

 

ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ**

 


 ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลัง


 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาอย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,155,052