อบรมเกี่ยวกับปั้นจั่น เครนตามกฎหมายใหม่ ประกาศ ปี 2554  ประจำปี 2563

หลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครน-ปั้นจั่น

 

                


 

อบรมเครน-ปั้นจั่นตามกฎหมาย 2564

ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณผู้ยึดเกาะวัสดุ
และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ
วัสดุและผู้ควบคุม การใช้ปั้นจั่น
ชนิด ปั้นจั่นเหนือศรีษะ

ผู้ให้สัญญาณ
แก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด
ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
ทบทวน
การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineวันที่อบรม

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

21 / มิถุนายน / 2564

1,800

1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

30 / มิถุนายน / 2564

1,800

1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

8 / กรกฎาคม / 2564

1,800

1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

20 / กรกฎาคม / 2564

1,800

1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

6 / สิงหาคม / 2564

1,800

1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

20 / สิงหาคม / 2564

1,800

1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

3 / กันยายน / 2564

1,800

1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

17 / กันยายน / 2564

1,800

 1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

1 / ตุลาคม / 2564

1,800

1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

16 / ตุลาคม / 2564

1,800

1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

29 / ตุลาคม / 2564

1,800

1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

5 / พฤศจิกายน / 2564

1,800

1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

19 / พฤศจิกายน / 2564

1,800

1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

3 / ธันวาคม / 2564

1,800

1,800

หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Online)

            

 

 


  

 ตารางอบรม เครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมาย

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

วันที่อบรม

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

สมัครอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

5-7 / กรฎาคม / 2564

6,500

6,175

หลักสูตร - ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

1-3 / สิงหาคม / 2564

6,500

6,175

หลักสูตร - ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

8-10 / พฤศจิกายน / 2564 

6,500 

 6,175

หลักสูตร - ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 

            

 7-8 / มิถุนายน / 2564

5,500

5,225

หลักสูตร – ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

2-3 / สิงหาคม / 2564

5,500

5,225

หลักสูตร – ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

18-19 / สิงหาคม / 2564 

5,500

5,225

หลักสูตร – ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

            

 1-2 / ธันวาคม / 2564 

5,500 

5,225 

หลักสูตร – ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 

            

 12-14 / พฤษภาคม / 2564

6,500

6,175

หลักสูตร – ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุม 
การใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศรีษะ

 20-22 / กรฎาคม / 2564

6,500

6,175

หลักสูตร – ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุม 
การใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศรีษะ

 27-29 / กันยายน / 2564

6,500

6,175

หลักสูตร – ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุม 
การใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศรีษะ

15-17 / พฤศจิกายน / 2564 

 6,500

6,175 

 หลักสูตร – ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุม 
การใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศรีษะ

            

8-9 / กรกฎาคม / 2564

5,500

5,225

หลักสูตร – ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศรีษะ
ปั่นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ

 16-17 / กันยายน / 2564

5,500

5,225

หลักสูตร – ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศรีษะ 

ปั่นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ

4-5 / พฤศจิกายน / 2564

5,500

5,225

หลักสูตร – ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศรีษะ
ปั่นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ

 9-10 / มิถุนายน / 2564

5,500

5,225

หลักสูตร - ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

4-5 / สิงหาคม / 2564

5,500

5,225

หลักสูตร - ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

4-5 / ตุลาคม / 2564

5,500

5,225

หลักสูตร - ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

7-8 / ธันวาคม / 2564

5,500

5,225

หลักสูตร - ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

           

 14-17 / มิถุนายน / 2564

7,000

6,650

หลักสูตร - ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุม
การใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

16-19 / สิงหาคม / 2564

7,000

6,650

หลักสูตร - ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุม
การใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

25-28 / ตุลาคม / 2564

 7,000

 6,650

 หลักสูตร - ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุม
การใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

            

13-16 / ธันวาคม / 2564

7,000 

 6,650

 หลักสูตร - ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุม
การใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

           

สัญญาณมือเครนสากล

เครน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปั้นจั่น“

“เครน” คือ เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้น

ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ มี 2 แบบ

          คือ เครนเคลื่อนที่ได้ (Mobile Cranes) และเครนเคลื่อนที่ไม่ได้ (Stationary Cranes)

 

 


ภาพบรรยากาศการอบรม

เราบริการอบรม เครน-ปั้นจั่น พื้นที่ ชลบุรี และมีบริการรูปแบบ Public & In house Training

และหลักสูตร อื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน


 

 

บรรยากาศการอบรม

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เนื้อหาเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 ** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่อับอากาศ


ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม


ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ** ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลัง


 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาอย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 876,702