หลักสูตรอบรม :  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)


 

หลักสูตร

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA

 


 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน


  


 


 

แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์


อบรมหลักสูตร JSA
ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online


รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

39 พฤหัสฯ 19 ต.ค. 2566 การวิเคราะห์งานและประเมินด้วยความปลอดภัย (JSA)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.-  2,375.-
40 พฤหัสฯ 16 พ.ย. 2566 การวิเคราะห์งานและประเมินด้วยความปลอดภัย (JSA)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.-  2,375.-
41 พุธ 20 ธ.ค. 2566 การวิเคราะห์งานและประเมินด้วยความปลอดภัย (JSA)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.-  2,375.-

 

  

 

หลักสูตร : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

Job Safety Analysis (JSA) 


 

 

หลักการและเหตุผล        

          Job Safety Analysis หรือ JSA จัดเป็นเทคนิคพื้นฐานของการทำงานอย่างปลอดภัย และเป็นที่มาของประเมินความเสี่ยงประเภท เพื่อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย โดยใช้เทคนิคและหลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย อันจะเป็นแนวทางและวิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์

          - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถการประเมินความเสี่ยงโดยเทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

          ผู้เข้ารับการอบรมทราบขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

 

เนื้อหาการอบรม

          การตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยแก่ผู้เข้ารับการอบรมและแลกเปลี่ยนเพื่อประเมินสภาพการทำงานในปัจจุบัน

          -  ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คืออะไร ?

          -  อาการและโรคที่เกิดจาก ออฟฟิศ ซินโดรมมีอะไรบ้าง? และสาเหตุของการเกิดโรคและอาการดังกล่าวมีที่มาอย่างไร?

          -  การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอันตรายให้ห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรม

          -  ข้อปฏิบัติและการบริหารร่างกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันออฟฟิศซินโดรม

          -  การจำลองเหตุการณ์ และการสาธิต รวมถึงการนำวีดีทัศน์ การปฏิบัติที่ถูกต้องและการปฏิบัติที่ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรม

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม พนักงานและหัวหน้างานที่ทำงานในสำนักงาน 

ระยะเวลา :  1 วัน

 

 


 เทคนิคการทำ JSA สำหรับจป.

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยหลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เพื่อค้นหาอันตรายหรืออุบัติเหตุ

ที่อาจเกิดขึ้นจากในแต่ละส่วนของงานอันเป็นการกระทำพื้นฐานที่จะป้องกันอุบัติเหตุไมให้เกิดขึ้น

ผู้ที่ทำการวิเคราะห์คือผู้ที่รู้ขั้นตอนของงานนั้นดีที่สุด 

 


 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

      

             

    

    

    

    

    

    

   

       

         


เรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

(เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรม PUBLIC TRAINING)

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,149,134