หลักสูตร - การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) -safetyrayong-เซฟตี้ระยอง-อบรมการยศาสตร์ ชลบุรี ระยอง

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรม ปฐมพยาบาล ชลบุรี ระยอง อบรม การปฐมพยาบาล กู้ชีพเบื้องต้น ชลบุรี ระยอง ปราจีน อบรม first aid ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ บางปู รูปแบบ in-house และ public ชลบุรี ระยอง สนใจติดต่อ โทร. 086-3699225 หรือ 097-2370949 อบรม การปฐมพยาบาล และการกู้ชีพ ชลบุรี ระยอง หลักสูตร การปฐมพยาบาล โรงงาน ที่ต่างๆ ต้องรู้ เกี่ยวกับ อบรม การปฐมพยาบาล กู้ชีพเบื้องต้น ชลบุรี ระยอง ปลวกแดง สมุทรปราการ กทม ปราจีน อยุธยา โคราช 

 
โปรแกรมอบรม ปี 2563/2020 (ชลบุรี)
 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

17 / กุมภาพันธ์ / 2563

2,500

2,375

หลักสูตร – การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

2

22 / เมษายน / 2563

2,500

2,375

หลักสูตร - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบี้องต้น

3

2 / มิถุนายน / 2563

2,500

2,375

หลักสูตร - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

4

18 / สิงหาคม / 2563

2,500

2,375

หลักสูตร - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

5

16 / ตุลาคม / 2563

2,500

2,375

หลักสูตร - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

6

2 / ธันวาคม / 2563

2,500

2,375

หลักสูตร - การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

 
 

หลักสูตร :การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

(First Aid & CPR)

หลักการและเหตุผล

          ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ควรให้ความรู้กับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แม้บางครั้งเราจะมีมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี แล้วก็ตาม ดังนั้นการจัดการระบบส่งเสริมความรู้เรื่องระบบการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพจึงเป็นความสำคัญในการสร้างความรู้สึกปลอดภัย และความภาคภูมิใจในสถานที่ทำงาน ในการช่วยกันดูแลพนักงานที่เกิดความเจ็บป่วยและเกิดอุบัติแบบกระทันหัน ก่อนการช่วยชีวิตจากทางการแพทย์และพยาบาลต่อไป


วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

 

 

เนื้อหาหลักสูตร 

          1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  (First Aid) เป็นหลักสูตรสอนการปฐมพยาบาลระดับพื้นฐานที่พนักงานทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ

          2. การช่วยฟื้นคืนชีพ  (CPR)  การช่วยเหลือด้วยการฟื้นคืนชีพ จากวิทยากรมืออาชีพที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จริง พร้อมปฏิบัติจริง

          3. work shop การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ  (CPR)

  

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความรู้ความสามารถในการกู้ชีพ

วิธีการอบรม    : การบรรยาย กรณีศึกษา (Workshop) 

ผู้เข้าร่วมอบรม: พนักงานและหัวหน้างาน 

ระยะเวลา        : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม   :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก    (HROD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี

                          และ HROD ESIE CENTER สาขา อีสเทริ์นซีบอร์ด พลาซ่า จังหวัดระยอง 


  แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : info@safetyinthai.com Fax : 038-387-719

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **

  

Visitors: 764,469