การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตอนที่ 1

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตอนที่ 1

การเจ็บป่วยฉุกเฉิน คืออะไร ?

การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน ที่มีผลต่อชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการตรวจและรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บป่วยบาดเจ็บรุนแรงขึ้น

 

ลักษณะอาการฉุกเฉินที่ควรโทรแจ้ง 1669

 

 1. #หมดสติช็อค
 2. #เจ็บหน้าอก
 3. #สิ่งแปลกปลอม
 4. #ปากเบี้ยว
 5. #ชัดเกร็ง
 6. #ปวดท้อง
 7. #ตกเลือด
 8. #เจ็บท้อง
 9. #บาดเจ็บ

ขั้นตอนการแจ้งเหตุ 1669

 1. กดเบอร์ 1669รายงานเหตุ
 2. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
 3. พาหนะฉุกเฉินออกปฏิบัติการ
 4. ดูแลรักษาขณะนำส่ง
 5. นำส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสม

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 835,814