หลักสูตร - การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) -safetyrayong-เซฟตี้ระยอง-อบรมการยศาสตร์ ชลบุรี ระยอง

หลักสูตร :การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

(First Aid & CPR)

หลักการและเหตุผล

          ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ควรให้ความรู้กับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แม้บางครั้งเราจะมีมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี แล้วก็ตาม ดังนั้นการจัดการระบบส่งเสริมความรู้เรื่องระบบการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพจึงเป็นความสำคัญในการสร้างความรู้สึกปลอดภัย และความภาคภูมิใจในสถานที่ทำงาน ในการช่วยกันดูแลพนักงานที่เกิดความเจ็บป่วยและเกิดอุบัติแบบกระทันหัน ก่อนการช่วยชีวิตจากทางการแพทย์และพยาบาลต่อไป


วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

 

 

เนื้อหาหลักสูตร 

          1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  (First Aid) เป็นหลักสูตรสอนการปฐมพยาบาลระดับพื้นฐานที่พนักงานทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ

          2. การช่วยฟื้นคืนชีพ  (CPR)  การช่วยเหลือด้วยการฟื้นคืนชีพ จากวิทยากรมืออาชีพที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จริง พร้อมปฏิบัติจริง

          3. work shop การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ  (CPR)

  

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความรู้ความสามารถในการกู้ชีพ

วิธีการอบรม    : การบรรยาย กรณีศึกษา (Workshop) 

ผู้เข้าร่วมอบรม: พนักงานและหัวหน้างาน 

ระยะเวลา        : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม   :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก    (HROD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี

                          และ HROD ESIE CENTER สาขา อีสเทริ์นซีบอร์ด พลาซ่า จังหวัดระยอง ชลบุรี

ตารางอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

ลงทะเบียน

 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

    29 สิงหาคม 2560

เต็ม

 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

22 พฤศจิกายน 2560

 ลงทะเบียน

 

ระยอง

ตารางอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

ลงทะเบียน

 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

    18 ตุลาคม 2560

ลงทะเบียน

 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

29 พฤศจิกายน 2560

 ลงทะเบียน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

6 ธันวาคม 2560

 ลงทะเบียน

 

ฉะเชิงเทรา

ตารางอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

ลงทะเบียน

 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

    1 ธันวาคม 2560

ลงทะเบียน

 

สมุทรปราการ

ตารางอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

ลงทะเบียน

 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

    3 ตุลาคม 2560

เต็ม

 

ปราจีนบุรี

ตารางอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

ลงทะเบียน

 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

29 พฤศจิกายน 2560

ลงทะเบียน


อยุธยา

ตารางอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

ลงทะเบียน

 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

    1 ธันวาคม 2560

ลงทะเบียน

 

นครราชสีมา

ตารางอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

ลงทะเบียน

 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

    3 ตุลาคม 2560

เต็ม

 แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน* สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 52,027