หลักสูตร - ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงาน

 


      สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 


                         บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน 


 


แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 

หลักสูตร

ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน

 


หลักสูตร : ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน

หลักการและเหตุผล           

            การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถฟอร์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับฟอร์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป 

 

วัตถุประสงค์

·  เพื่อฝึกอบรมพนักงานชับรถขนส่ง, รถหัวลากให้มีความรู้ ทัศนคติในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

·  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการโลจิสติกส์ด้านความปลอดภัย

 

เนื้อหาหลักสูตร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สาเหตุของอุบัติเหตุ

- Defensive Driving Skill (DDK) - การมองเห็นไกล - การมองเห็นภาพรอบด้าน - การเคลื่อนไหวสายตาเป็นประจำ - การหาทางเอาตัวรอด - 

การส่งสัญญาณให้เขาเห็น(การแสดงตัว)

- พรบ.จราจรทางบกและป้ายจราจรต่างๆ

- การบริหารจัดการ ความเหนื่อยล้า

               - สัญญาณบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้า

               - ข้อควรคำนึงและแนวทางแก้ไข

               - การจัดการความเครียด

               - ผลกระทบที่เกิดจากความไม่พร้อม


- การขับรถให้ปลอดภัยในสภาวะการณ์ต่างๆ  

               - การขับรถให้ปลอดภัยในเวลากลางคืน

               - การขับรถให้ปลอดภัยในขณะฝนตก

               - การขับรถให้ปลอดภัยในขณะหมอกลง

               - การขับรถลงที่ลาดชันให้ปลอดภัย

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม : การบรรยาย , Workshop 

ผู้เข้าร่วมอบรม: :  พนักงานขับรถหัวลาก,รถขนส่ง หัวหน้างานที่มีพนักงานขับรถหัวลาก,รถขนส่งอยู่ในความดูแล

ระยะเวลา : วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี 


สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,155,057