หลักสูตร - ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงาน

หลักสูตร

ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน

 


หลักสูตร : ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน

หลักการและเหตุผล           

            การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถฟอร์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับฟอร์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป 

 

วัตถุประสงค์

·  เพื่อฝึกอบรมพนักงานชับรถขนส่ง, รถหัวลากให้มีความรู้ ทัศนคติในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

·  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการโลจิสติกส์ด้านความปลอดภัย

 

เนื้อหาหลักสูตร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สาเหตุของอุบัติเหตุ

- Defensive Driving Skill (DDK) - การมองเห็นไกล - การมองเห็นภาพรอบด้าน - การเคลื่อนไหวสายตาเป็นประจำ - การหาทางเอาตัวรอด - 

การส่งสัญญาณให้เขาเห็น(การแสดงตัว)

- พรบ.จราจรทางบกและป้ายจราจรต่างๆ

- การบริหารจัดการ ความเหนื่อยล้า

               - สัญญาณบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้า

               - ข้อควรคำนึงและแนวทางแก้ไข

               - การจัดการความเครียด

               - ผลกระทบที่เกิดจากความไม่พร้อม


- การขับรถให้ปลอดภัยในสภาวะการณ์ต่างๆ  

               - การขับรถให้ปลอดภัยในเวลากลางคืน

               - การขับรถให้ปลอดภัยในขณะฝนตก

               - การขับรถให้ปลอดภัยในขณะหมอกลง

               - การขับรถลงที่ลาดชันให้ปลอดภัย

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม : การบรรยาย , Workshop 

ผู้เข้าร่วมอบรม: :  พนักงานขับรถหัวลาก,รถขนส่ง หัวหน้างานที่มีพนักงานขับรถหัวลาก,รถขนส่งอยู่ในความดูแล

ระยะเวลา : วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี 


 

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,035,252