หลักสูตรอบรม  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร- ระดับหัวหน้า - ระดับเทคนิค - ระดับ(คปอ.)

 

 


 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 


และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

 

 แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2567/2024 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์ 


ตารางอบรม จป.บริหาร ปี 2567/2024


 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

11จันทร์ 10 - อังคาร 11 มิ.ย. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.- 2,000.-
12จันทร์ 24 - อังคาร 25 มิ.ย. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.- 2,000.-
13จันทร์ 8 - อังคาร 9 ก.ค. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.- 2,000.-
14อังคาร 30 - พุธ 31 ก.ค. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.- 2,000.-
15อังคาร 13 - พุธ 14 ส.ค. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.- 2,000.-
16พฤหัสฯ 29 - ศุกร์ 30 ส.ค. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.- 2,000.-
แอดไลน์safetyinthai พูดคุยผ่านแชท-safetyinthai โทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612

อบรมจปบริหาร-จปบริหาร-หลักสูตรจปบริหาร-อบรมจปบริหารชลบุรี-safetyinthai.com


อบรมหลักสูตรจป.บริหาร

เราได้เปิดให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยทั้ง 20 สาขา ชลบุรี-ระยอง-มาบตาพุด

กรุงเทพ-นนทบุรี-สมุทรปราการ-ลาดกระบัง-สมุทรสาคร-นครปฐม-ปราจีนบุรี-สระบุรี-อยุธยา

นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-พิษณุโลก-ลำพูน-เชียงใหม่-สุราษฎร์ธานี-สงขลา


 

จป.บริหาร ชลบุรี 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร ชลบุรี

 จป.บริหาร ระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร ระยอง

 

จป.บริหาร มาบตาพุด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร มาบตะพุด

 

จป.บริหาร กรุงเทพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร กรุงเทพ

 

 จป.บริหาร สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร สมุทรปราการ

 

 จป.บริหาร ลาดกระบัง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร ลาดกระบัง

 

จป.บริหาร สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร สมุทรสาคร

 

 จป.บริหาร อยุธยา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร อยุธยา

 

  จป.บริหาร นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร นนทบุรี

 

 จป.บริหาร สระบุรี 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร สระบุรี

 

 จป.บริหาร ปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร ปราจีนบุรี

 

จป.บริหาร นครปฐม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร นครปฐม

 

 จป.บริหาร นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร นครราชสีมา

 

 จป.บริหาร ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร ขอนแก่น

 

จป.บริหาร อุดรธานี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร อุดรธานี

 

 จป.บริหาร เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร เชียงใหม่

 

จป.บริหาร ลำพูน

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร ลำพูน

 

จป.บริหาร พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร พิษณุโลก

 

จป.บริหาร สงขลา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร สงขลา 

 จป.บริหาร สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร สุราษฎร์ธานี

 
     จป.บริหาร คือใคร...

จป.บริหาร คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ทำงานในตำแหน่งระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป

กรณีที่ไม่มีลูกจ้างระดับบริหาร ให้นายจ้างเป็น "จป.บริหาร" โดยตำแหน่ง

อบรมจปบริหาร-หลักสูตรจปบริหาร-อบรมจป-safetyinthai.com -อบรมจปบริหาร-หลักสูตรจปบริหาร-อบรมจป-safetyinthai.com

                                                         

 

 


        

         อบรม จป หลักสูตรอบรม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ บริหาร หลักสูตร จป ระดับบริหาร อบรม จป หัวหน้างาน, อบรม จป บริหาร, 

อบรม จป เทคนิค, อบรม คปอ, อบรมความปลอดภัยในการทำงาน, อบรมชลบุรี, อบรมจปหัวหน้างาน, อบรมจปบริหาร, อบรมจเทคนิค, อบรมคปอ, อบรมSafety,

อบรมชลบุรี-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

รวมถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค ศูนย์อบรม จป อบรม จป บริหารงาน หลักสูตร จป บริหาร พื้นที่ ชลบุรี ระยอง มาบตาพุด ระยอง 

อีสเทิร์นซีบอร์ด กรุงเทพ อบรม จป สมุทรปราการ ปราจีนบุรี อบรม จป บริหาร นครราชสีมา โคราช อยุธยา อบรม จป ด้านความปลอดภัย เชียงใหม่ ขอนแก่น 

ลำพูน ทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป บริหาร ศูนย์มาตรฐาน ด้านอบรม จป และบริการอย่างดี ราคาถูก แผนฝึกอบรม จป 2561 สงขลา หัวหิน 

ประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตร จป ระดับบริหาร ระยอง ชลบุรี


         จป.ระดับบริหาร หมายถึง ลูกจ้างระดับบริหาร ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (หลักสูตร จป.บริหาร)


         จป.บริหาร คือ ? เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ทำงานในตำแหน่งระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป ในกรณีที่ไม่มีลูกจ้างในระดับบริหาร

ให้นายจ้างเป็น จป.บริหาร โดยตำแหน่ง


         อบรมจป.บริหาร อบรมจปบริหาร อบรมบริหาร หลักสูตรอบรม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ บริหาร


 

         โดย..วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


         วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจต่อหน้าที่การบริหารสามารถกำหนดนโยบายและผลักดัน ให้เกิดระบบบริหารงานความปลอดภัย

ขององค์กรได้ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งต้องจัดให้ผู้บริหารในองค์กร เข้ารับการอบรมหลักสูตร

"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร" อบรมจปบริหาร ปลวกแดง ระยอง อบรม จป บริหาร ศรีราชา ชลบุรี จปบริหาร อมตะ 


         หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร


         1. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน ระดับหัวหน้างานและระดับวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน


         2. ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน  

 

 

ทำไมถึงต้องอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

 

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔

ระบุไว้ดังนี้

มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการทํางานบุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคล

เพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบ

กิจการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียน

ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติ 

มาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับ

กับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน

โดยอนุโลม 

 

 

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
และทางศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯ
หรือเซฟตี้อินไทยได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จากกระทรวงแรงงานที่สามารถให้บริการอบรมด้านเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค

 

  

บรรยากาศการอบรม

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เนื้อหาเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

      

 

เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า
โดยได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร
ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(คปอ.) รวมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย
ในการทำงานฯ 
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.
สามารถอบรมผ่าน ZOOM / ออนไลน์ได้แล้ว เช่น
หลักสูตรจป.หัวหน้างานออนไลน์ จป.บริหารออนไลน์
คปอ.ออนไลน์ โดยผ่าน ZOOM

 

 


อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


  


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ขอขอบคุณลูกค้า

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรม
กับบริษัท
เรา ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,051