อบรม สัมมนา 2564 , อบรมฟรี ชลบุรี ระยอง

 

ด้านความปลอดภัย,ด้านทรัพยากรมนุษย์,ด้านการขนส่ง 

ตารางอบรม หลักสูตรฟรี!!

ด้านความปลอดภัยในทำงาน (Safety) และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร HR 

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

จำนวนจำกัด บริษัทละ 2 ท่าน เท่านั้น

เงื่อนไข การเข้าร่วม

          ลงทะเบียน ฟรี พร้อมรับวุฒิบัตร คู่มือประกอบการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยฯ ที่สูง 

อบรม ณ HROD บางแสน ชลบุรี 

*ไม่รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตรฟรี

สมัครอบรม

2

26 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

เต็ม

5

31 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

เต็ม

 

 
 

       ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ด้านการบริการการตลาดและปรึกษาด้าน ISO 14001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 ที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เรามีบริการฝึกอบรมทั้งในแบบ"In-house Training และในแบบ Public Training"

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม เราอยากมอบความรู้แก่ท่านทั้งหลาย ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย อบรมสัมมนาฟรี ที่ safetyinthai และ hrodthai สถานที่ ชลบุรี ระยอง


 

 

 

Visitors: 904,623