อบรม สัมมนา 2561 , อบรมฟรี ชลบุรี ระยอง


โปรโมชั่น พิเศษ! หลักสูตร อบรม ฟรี!!

สำหรับคุณลูกค้าที่เป็สมาชิกท๊อปโปรฯ ส่วนบุุคคลทั่วไป 500 บาท เท่านั้น!!

ติดต่อ Public โทร. 038-387717, 086-3699225 หรือ In-House โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879


เพิ่มเพื่อน พื้นที่ ชลบุรี

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

หมวด

วัน / เดือน / ปี

หลักสูตร

สมัครอบรม

หมวด 1

(HRM & HRD)

18 / กันยายน / 2561

หลักสูตร - ความสุข ความสำเร็จ เป้าหมายชีวิตและการทำงาน

-

9 / พฤศจิกายน / 2561

หลักสูตร - จิตวิทยาสำคัญต่อการบริหารงานอย่างไร?

-

14 / ธันวาคม / 2561

หลักสูตร - ความสำคํญของการคิดเชิงบวกกับการทำงาน

 

 

 

 

หมวด 4 

(Safety)

7 / กันยายน / 2561

หลักสูตร - ความสำคัญของกิจกรรม KYT  กับการหยั่งรู้อันตราย

-

 

 

 

 

หมวด 5

(Sale&Marketing)

10 / สิงหาคม / 2561

หลักสูตร -จิตวิทยาการบริการ

-

 

 

 

 

       หมวด

   (Skill Center)

 

6 / กรกฎาคม / 2561

หลักสูตร - UP DATE การส่งพนักงานเข้าทดสอบทักษะฝีมือแรงงานตามกฎหมาย

-

 

 

พื้นที่ ระยอง

สถานที่ อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง

หมวด

วัน / เดือน / ปี

หลักสูตร

สมัครอบรม

หมวด 1

(HRM & HRD)

26 / กันยายน / 2561

หลักสูตร - ความสุข ความสำเร็จ เป้าหมายชีวิตและการทำงาน

-

23 / พฤศจิกายน / 2561

หลักสูตร - จิตวิทยาสำคัญต่อการบริหารงานอย่างไร?

-

19 / ธันวาคม / 2561

หลักสูตร - ความสำคํญของการคิดเชิงบวกกับการทำงาน

 

 

 

 

หมวด 4 

(Safety)

21 / กันยายน / 2561

หลักสูตร - ความสำคัญของกิจกรรม KYT  กับการหยั่งรู้อันตราย

-

 

 

 

 

หมวด 5

(Sale&Marketing)

7 / กันยายน / 2561

หลักสูตร - จิตวิทยาการบริการ

-

 

 

 

 

       หมวด

   (Skill Center)

 

20 / กรกฎาคม / 2561

หลักสูตร - UP DATE การส่งพนักงานเข้าทดสอบทักษะฝีมือแรงงานตามกฎหมาย

-

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ด้านการบริการการตลาดและปรึกษาด้าน ISO 14001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 ที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เรามีบริการฝึกอบรมทั้งในแบบ"In-house Training และในแบบ Public Training"

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม เราอยากมอบความรู้แก่ท่านทั้งหลาย ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย อบรม สัมมนา ฟรี ที่ safetyinthai และ hrodthai สถานที่ ชลบุรี ระยอง

 

 

อบรมสัมมนาฟรี ที่ ชลบุรี และ ระยอง 

เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกท๊อปโปรฯ เท่านั้น!!  บุคคลทั่วไป 500 บาท 

> ภาพกิจกรรม อบรมสัมมนาฟรี <


เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ
เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

อบรมฟรี
Visitors: 577,858