อบรม สัมมนา 2567 , อบรมฟรี ชลบุรี ระยอง

 

ด้านความปลอดภัย,ด้านทรัพยากรมนุษย์,ด้านการขนส่ง 

ตารางอบรม หลักสูตรฟรี!!

ด้านความปลอดภัยในทำงาน (Safety) และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร HR 

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

จำนวนจำกัด บริษัทละ 2 ท่าน เท่านั้น

พัฒนาฟรี อบรมฟรี ความรู้ฟรี ดูย้อนหลังได้ฟรี

มีที่ ท๊อปโปรฯ เซฟตี้อินไทย เท่านั่น


คลิกเพื่อดูวิดีโอ


คลิกเพื่อดูวิดีโอ


คลิกเพื่อดูวิดีโอ


คลิกเพื่อดูวิดีโอ


คลิกเพื่อดูวิดีโอ


คลิกเพื่อดูวิดีโอ

คลิกเพื่อดูวิดีโอ

คลิกเพื่อดูวิดีโอ

 

 

    ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ด้านการบริการการตลาดและปรึกษาด้าน ISO 14001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 ที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เรามีบริการฝึกอบรมทั้งในแบบ"In-house Training และในแบบ Public Training"


      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม เราอยากมอบความรู้แก่ท่านทั้งหลาย ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย อบรมสัมมนาฟรี ที่ safetyinthai และ hrodthai สถานที่ ชลบุรี ระยอง 

 

 

Visitors: 1,163,048