อบรม สัมมนา 2563 , อบรมฟรี ชลบุรี ระยอง

 

โปรโมชั่น พิเศษ! หลักสูตร อบรม ฟรี!!

สำหรับคุณลูกค้าที่เป็น สมาชิกท๊อปโปรฯ ส่วน บุุคคลทั่วไป 500 บาท เท่านั้น!!

ติดต่อ Public โทร. 038-387717, 086-3699225

In-House โทร. 097-2370949, 098-2819879

 

 พื้นที่ ชลบุรี

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ด้านการบริการการตลาดและปรึกษาด้าน ISO 14001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 ที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เรามีบริการฝึกอบรมทั้งในแบบ"In-house Training และในแบบ Public Training"

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม เราอยากมอบความรู้แก่ท่านทั้งหลาย ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย อบรม สัมมนา ฟรี ที่ safetyinthai และ hrodthai สถานที่ ชลบุรี ระยอง

 

 

 

Visitors: 774,664