อบรม สัมมนา 2564 , อบรมฟรี ชลบุรี ระยอง

 

ด้านความปลอดภัย,ด้านทรัพยากรมนุษย์,ด้านการขนส่ง 

ตารางอบรม หลักสูตรฟรี!!

ด้านความปลอดภัยในทำงาน (Safety) และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร HR

 

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัคร

อบรมฟรี

 

พฤศจิกายน / 2564

(เวลา 9:00-16:00 น.)

หลักสูตร - การสอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะห์สาเหตุ ด้วย5WHY (ภาคปฏิบัติ)


 

พฤศจิกายน / 2564

(เวลา 9:00-12:00 น.)

หลักสูตร - ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศที่นายจ้างยังไม่รู้


 

 

       ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ด้านการบริการการตลาดและปรึกษาด้าน ISO 14001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 ที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เรามีบริการฝึกอบรมทั้งในแบบ"In-house Training และในแบบ Public Training"

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม เราอยากมอบความรู้แก่ท่านทั้งหลาย ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย อบรมสัมมนาฟรี ที่ safetyinthai และ hrodthai สถานที่ ชลบุรี ระยอง


 

 

 

Visitors: 835,810