ตารางอบรม จป พื้นที่ สุราษฎร์ธานี

จัดอบรมสัมมนา ด้านความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย อบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค อบรม คปอ สุราษฎร์ธานี สงขลา สมุทรสาคร ลำพูน แผนฝึกอบรม ประจำปี 2562-2019 อบรม โฟล์คลิฟท์ ชลบุรี ระยอง อบรม บนที่สูง อบรม เครน ปั้นจั่น อบรม ไฟฟ้า อบรม ช่างแอร์ อบรม จป แผนฝึกอบรม 2019-2562 รูปแบบอบรม public training โทร. 033-135009 หรือ 086-3699225  In house โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879


โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 (สุราษฎร์ธานี)

สถานที่อบรม : โรงแรมฮาเบอร์ ฟรอนท์ โฮเทล จ.สุราษฏร์ธานี

บุคคลทั่วไป : 2,500 บ. สมาชิก : 2,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

       

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

8

29-30 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

8.1

20-21 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

9

3-4 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน


10

5-6 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

11

1-2 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

8.1

3-4 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

8.2

22-23 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

9

7-8 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร


10

5-6 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

11

 1-2 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

8.1

1-2 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

8.2

24-25 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

9

5-6 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.


10

7-8 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

11

3-4 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

 

 

  

แผนฝึกอบรมและตารางอบรม  ปี 2563/2020 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน 

แบบฟอร์มติดต่อ

พื้นที่ สุราษฎร์ธานี

 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : Topprotpd@yahoo.com


หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com 

  

Visitors: 794,721