ตารางอบรมจปเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

จัดอบรมสัมมนา ด้านความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย อบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค อบรม คปอ สุราษฎร์ธานี สงขลา สมุทรสาคร ลำพูน อบรม โฟล์คลิฟท์ ชลบุรี ระยอง อบรม บนที่สูง อบรม เครน ปั้นจั่น อบรม ไฟฟ้า อบรม ช่างแอร์ อบรม จป แผนฝึกอบรม 2564-2021 รูปแบบอบรม public training โทร. 033-135009 หรือ 086-3699225  In house โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879

 
 

 

โปรแกรมอบรมจป.ปี 2565/2022

เขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

 อบรมออนไลน์

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน


อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ตามสะดวก

ด้วยระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD อีกด้วย

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

218

12-13 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

219

14-15 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

220

17-18 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

221

19-20 / ตุลาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
222

21-22 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
223

24-25 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
224

26-27/  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
225

28-29 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
226

31-1 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

227

2-3 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

228

4-5 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

229

7-8 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

230

9-10 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

231

11-12 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

232

14-15 / พฤศจิกายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
233

16-17 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
234

18-19 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
235

21-22/ พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
236

23-24 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
237

25-26 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

238

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

239

30-1 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

240

2-3 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

241

5-6 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

242

7-8 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

243

9-10 / ธันวาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
244

12-13 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
245

14-15 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
246

16-17/  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
247

19-20 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
 
 


 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

180

12-13 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
181

14-15 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
182

17-18/ ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
183

19-20 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
184

21-22 / ตุลาคม/ 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
185

24-25 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
186

26-27 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

187

31-1 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

188

2-3 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

189

4-5 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

190

7-8 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
191

9-8 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
192

11-12 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
193

14-15 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
194

16-17/ พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
195

18-19 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
196

21-22 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
197

23-24 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
198

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

199

30-1 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

200

2-3 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

201

5-6 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

202

7-8 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
203

9-10 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
204

12-13 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
205

14-15 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
206

16-17/ ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
207

19-20 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

  
ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร คปอ.

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

  

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

208

12-13 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

209

14-15 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
210

17-18 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
211     19-20 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

212

21-22 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

213

24-25 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

214

    26-27 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

215

28-29 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

216

30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน

/ 2565

 1,500

 1,000

 หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

217

2-3 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

218

4-5 / พฤศจิกายน / 2565

 1,500

 1,000

 หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

219

7-8 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

220

9-10 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

221

11-12 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

222

14-15 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

223

16-17 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

224

18-19 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
225

21-22 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
226 23-24 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

227

25-26 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

228

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

229

30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

230

2-3 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

231

5-6 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

232

7-8 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

233

9-10 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

234

12-13 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
235

14-15 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
236 16-17 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

237

19-20 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด


 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.เทคนิค

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online
รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

37

27-29 / ตุลาคม / 2565  

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

ปิด

38

 7-9 / พฤศจิกายน / 2565

3,500

3,200

หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

ปิด

39

 24-26 / พฤศจิกายน / 2565

3,500

 3,200

หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

ปิด

40

5-7 / ธันวาคม / 2565 

3,500 

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

ปิด

 

 
 
 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

      20   19-20 / ตุลาคม / 2565    8,500    8,000               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
ปิด
      21 23-24 / พฤศจิกายน / 2565    8,500    8,000                  หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
ปิด
      22   21-22 / ธันวาคม / 2565    8,500    8,000                  หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
ปิด

 

 

 

 

 

 


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร คปอ. ENG

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

26

25-26 / ตุลาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
ปิด

27

14-15 / พฤศจิกายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
ปิด

28

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
ปิด

29

12-13 / ธันวาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
ปิด
 
 

 
 

 


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร จีน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

11  9-10 / พฤศจิกายน / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
ปิด
12      7-8 / ธันวาคม / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
ปิด

 

 

 

 


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับบริหาร

สถานที่อบรม : โรงแรมฮาเบอร์ ฟรอนท์ โฮเทล จ.สุราษฏร์ธานี

บุคคลทั่วไป : 2,500 บ. สมาชิก : 2,300 บ.(ราคาไม่รวมVAT)

 

               

 

 

 


 

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อทราบกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว

ชำระเงินค่าสมัครอบรมพร้อมกับแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์

 


 


สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


บทความ

บทความดีๆเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
จากทีมงาน SAFETYINTHAI


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS


 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

 

เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า
โดยได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร
ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(คปอ.) รวมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย
ในการทำงานฯ 
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.
สามารถอบรมผ่าน ZOOM / ออนไลน์ได้แล้ว เช่น
หลักสูตรจป.หัวหน้างานออนไลน์ จป.บริหารออนไลน์
คปอ.ออนไลน์ โดยผ่าน ZOOM

  


ภาพบรรยากาศการอบรม


-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรีประกาศมาตรการป้องกัน Covid-19

เนื่องจากการแพร่เชื้อโรคไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ จึงตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของลูกค้าทุกท่าน และจำเป็นต้องมีมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนี้


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

 


ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,050,325