ตารางอบรมจปเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

จัดอบรมสัมมนา ด้านความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย อบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค อบรม คปอ สุราษฎร์ธานี สงขลา สมุทรสาคร ลำพูน อบรม โฟล์คลิฟท์ ชลบุรี ระยอง อบรม บนที่สูง อบรม เครน ปั้นจั่น อบรม ไฟฟ้า อบรม ช่างแอร์ อบรม จป แผนฝึกอบรม 2564-2021 รูปแบบอบรม public training โทร. 033-135009 หรือ 086-3699225  In house โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879

 
 

 

โปรแกรมอบรมจป.ปี 2565/2022

เขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

 อบรมออนไลน์

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน


อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ตามสะดวก

ด้วยระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD อีกด้วย

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

170

20-21 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม
171

22-23/  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
172

24-25 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม
173

27-28 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

174

28-29 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

175

1-2 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

176

4-5 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

177

6-7 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

178

8-9 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

179

11-12 /  กรกฎาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
180

13-14 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
181

15-16 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
182

18-19/  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
183

20-21 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
184

22-23 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

185

25-26 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

186

27-28 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

187

1-2 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

188

3-4 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

189

5-6 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

190

8-9 / สิงหาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
191

10-11 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
192

12-13 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
193

15-16/  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
194

17-18 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
195

19-20 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

196

22-23 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

197

24-25 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

198

26-27 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

199

29-30 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

200

31-1 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

201

2-3 /  กันยายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
202

5-6 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
203

7-8 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
204

9-10/  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
205

12-13 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
206

14-15 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

207

16-17 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

208

19-20 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

209

21-22 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

210

23-24 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

211

26-27 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

212

28-29 /  กันยายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
213

30-1 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
214

3-4 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
215

5-6 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

216

7-8 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

217

10-11 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

218

12-13 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

219

14-15 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

220

17-18 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

221

19-20 / ตุลาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
222

21-22 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
223

24-25 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
224

26-27/  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
225

28-29 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
226

31-1 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

227

2-3 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

228

4-5 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

229

7-8 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

230

9-10 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

231

11-12 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

232

14-15 / พฤศจิกายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
233

16-17 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
234

18-19 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
235

21-22/ พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
236

23-24 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
237

25-26 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

238

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

239

30-1 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

240

2-3 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

241

5-6 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

242

7-8 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

243

9-10 / ธันวาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
244

12-13 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
245

14-15 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
246

16-17/  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
247

19-20 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
 
 


 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

134

20-21 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม
135

22-23 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม
136

24-25 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
137

27-28 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
138

29-30 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

139

1-2 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

140

4-5 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

141

6-7 /กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

142

8-9 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
143

11-12 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
144

13-14 /กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
145

15-16 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
146

18-19 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
147

20-21 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
148

22-23 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
149

25-26 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
150

27-28 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

151

1-2 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

152

3-4 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

153

5-6 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

154

8-9 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
155

10-11 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
156

12-13 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
157

15-16 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
158

17-18 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
159

19-20 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
160

22-23 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
161

24-25 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
162

29-30 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

163

31-1 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

164

2-3 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

165

5-6 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

166

7-8 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
167

9-10 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
168

12-13 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
169

14-15 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
170

16-17/ กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
171

19-20 / กันยายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
172

21-22 / กันยายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
173

26-27 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
174

28-29 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

175

30-1 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

176

3-4 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

177

5-6 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

178

7-8 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
179

10-11 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
180

12-13 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
181

14-15 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
182

17-18/ ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
183

19-20 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
184

21-22 / ตุลาคม/ 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
185

24-25 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
186

26-27 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

187

31-1 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

188

2-3 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

189

4-5 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

190

7-8 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
191

9-8 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
192

11-12 / พฤศจิกายน / 2565