ตารางอบรมจปภาคใต้
สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS


โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564/2021 (สงขลา)

สถานที่อบรม : โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่

บุคคลทั่วไป : 2,500 บ. สมาชิก : 2,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

      

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

12

27-28 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

13

17-18 / มีนาคม /2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

14

19-20 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

15

14-15 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

16

15-16 / กันยายน / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

17

10-11 / พฤศจิกายน /2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

11

25-26 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

12

15-16 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

13

17-18 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

14

12-13 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

15

13-14 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

16

8-9 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร


11

29-30 / มกราคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

12

19-20 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

13

21-22 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

14

16-17 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

15

17-18 / กันยายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

16

12-13 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร คปอ.โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564/2021 (สุราษฎร์ธานี)

สถานที่อบรม : โรงแรมฮาเบอร์ ฟรอนท์ โฮเทล จ.สุราษฏร์ธานี

บุคคลทั่วไป : 2,500 บ. สมาชิก : 2,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

       

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

12

15-16 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

13

19-20 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

14

14-15 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

15

16-17 / สิงหาคม / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

16

4-5 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

17

13-14 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

12

17-18 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

13

21-22 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

14

16-17 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

15

18-19 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

16

6-7 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

17

15-16 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

12

19-20 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร คปอ.

13

23-24 / เมษายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

14

18-19 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

15

20-21 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

16

8-9 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

17

17-18 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

 

 

 

Visitors: 1,163,052