ตารางอบรมจป ภาคใต้โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 (สงขลา)

สถานที่อบรม : โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ จ.สงขลา

บุคคลทั่วไป : 2,500 บ. สมาชิก : 2,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

             

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

6

27-28 / มกราคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

7

16-17 / มีนาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

8

25-26 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

9

13-14 / กรกฏาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

10

21-22 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

11

9-10 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

5

27-28 / มกราคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

6

16-17 / มีนาคม / 2563 

หลักสูตร จป.บริหาร.

7

25-26 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

8

13-14 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

9

21-22 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

10

9-10 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

5

29-30 / มกราคม / 2563

 หลักสูตร คปอ.

6

18-19 / มีนาคม / 2563 

หลักสูตร คปอ.

7

27-28 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

8

15-16 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

9

23-24 / กันยายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

10

11-12 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร คปอ.


โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 ภูเก็ต

สถานที่อบรม : โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,100 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

      

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

24-25 กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

2

27-28 เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

3

23-24 มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

4

17-18 สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

5

26-27 ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

6

15-16 ธันวาคม / 2563

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

1

24-25 กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

2

27-28 เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

3

23-24 มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

4

17-18 สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

5

26-27 ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

6

15-16 ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

1

26-27 กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร คปอ.

2

29-30 เมษายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

3

25-26 มิถุนายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

4

19-20 สิงหาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

5

28-29 ตุลาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

6

17-18 ธันวาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 (สุราษฎร์ธานี)

สถานที่อบรม : โรงแรมมาลิน โฮเทล จ.สุราษฏร์ธานี

บุคคลทั่วไป : 2,500 บ. สมาชิก : 2,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

        

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

6

3-4 / กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

7

7-8 / เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

8

2-3 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

9

4-5 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

10

5-6 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

11

1-2 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

6

 3-4 / กุมภาพันธ์ / 2563

 หลักสูตร จป.บริหาร

7

20-21 / เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

8

2-3 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

9

4-5 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

10

5-6 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

11

 1-2 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

6

 5-6 / กุมภาพันธ์ / 2563

 หลักสูตร คปอ.

7

9-10 / เมษายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

8

4-5 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

9

6-7 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

10

7-8 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

11

3-4 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

Visitors: 794,779