ตารางอบรมจป ภาคใต้โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 (สงขลา)

สถานที่อบรม : โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่

บุคคลทั่วไป : 2,500 บ. สมาชิก : 2,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

      

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

8

พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

9

กรกฏาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน


10

21-22 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน


11

9-10 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

7

พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

8

 สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

9

21-22 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร


10

9-10 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

7

 พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

8

สิงหาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

9

23-24 / กันยายน / 2563

หลักสูตร คปอ.


10

11-12 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร คปอ.โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 (สุราษฎร์ธานี)

สถานที่อบรม : โรงแรมฮาเบอร์ ฟรอนท์ โฮเทล จ.สุราษฏร์ธานี

บุคคลทั่วไป : 2,500 บ. สมาชิก : 2,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

       

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

8

 มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

8.1

กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

9

 สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน


10

5-6 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน


11

1-2 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

8.1

กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

8.2

กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

9

สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร


10

5-6 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร


11

 1-2 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

8.1

กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

8.2

กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

9

สิงหาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.


10

7-8 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.


11

3-4 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.


Visitors: 815,346