สาเหตุของอุบัติเหตุจากเครื่องจักร

สาเหตุของอุบัติเหตุจากเครื่องจักร

- พนักงานขาดการฝึกอบรม
- มีการปล่อยปละละเลย เช่น เครื่องจักรในที่สูงไม่จำเป็นต้องมีเซฟการ์ด
- พนักงานขาดทัศนคติไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
- มีการถอดเซฟการ์ดออกเพื่อซ่อมบำรุง เมื่อเสร็จแล้วไม่ได้ใส่กลับเข้าที่เดิม
- เครื่องจักรไม่มีเซฟการ์ดที่เหมาะสมถ้าเจ้าของไม่ดูแลอาจเกิดอันตรายได้

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,163,046