สาเหตุหลักของการเกิดอัคคีภัย

สาเหตุหลักของการเกิดอัคคีภัย

การเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ มีสาเหตุ ดังนี้

1. อุปกรณ์ไฟฟ้าขั้วต่อหลวมไม่ได้มาตรฐานจะเกิดประกายไฟ

 

2. การจุดบุหรี่หรือการจุดไฟและทิ้งก้นบุหรี่

 

3. การเสียดทานการเสียดสีของเครื่องจักรทำให้เกิดความร้อนสูง

 

4. วัตถุที่มีผิวร้อนจัดเช่น เหล็กที่ถูกเผาเมื่อเชื้อเพลิงสัมผัสจะเกิดการลุกไหม้

 

  5. สะเก็ดไฟ ประกายไฟหรือเปลวไฟ

 

 

 6. ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างกัน


 

 

   7.  ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิดเมื่อสัมผัสกับน้ำ อากาศจะเกิดไฟลุกไหม้

 

 

 

   8. สภาพบรรยากาศที่มีสิ่งปนเปื้อน ก่อให้เกิดการระเบิด เช่น ไอระเหยของก๊าซ 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,163,050