การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย 

 


 

 การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยนั้น ต้องใช้อุปกรณ์กันตก
ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ยับยั้งการกันตก
 เรียกว่า “ABC SYSTEM

 

 

ABC SYSTEM ประกอบด้วย

 

 

1.A - Anchorage #จุดเกี่ยวยึด

การนำไปผูกติด (I-beam , lifeline เป็นต้น) สามารถยับยั้งการตกก่อนร่างกายจะสัมผัสพื้นดิน

 

 

2.B - Body Support #อุปกรณ์สวมใส่และรองรับร่างกาย

อุปกรณ์ที่สวมใส่กับร่างกายผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับ หากมีการตก โดยเข็มขัดนิรภัยชนิด

เต็มตัวอย่างน้อยจะต้องมี D-ring ด้านหลัง 1 จุด 

 

 3.C- Connectors #อุปกรณ์เชื่อมต่อ

อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับจุดเกี่ยวยึด
บางชนิดจะมีอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชากเพื่อลดการบาดเจ็บ

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,155,047