กฎที่ต้องปฏิบัติในการใช้นั่งร้าน

 

กฎที่ต้องปฏิบัติในการใช้นั่งร้าน scaffolding

 

 

ในพื้นที่ปฏิบัติงามที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ควรจัดทำอุปกรณ์ยึดโยง

เพื่อเกี่ยวคล้องเข็มขัดนิรภัย ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานได้และต้องจัดให้มีนั่งร้านที่ได้มาตรฐาน

ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 

 

 

นั่งร้านที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องได้รับการออกแบบ

โครงสร้างการรับน้ำหนัก โดยวิศวกรโยธาที่ได้รับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ตามที่สภาวิศวกรกำหนด

 
 

 

พื้นที่ปฏิบัติงานของนั่งร้าน

ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม.

 
 
 
 

พื้นรองรับขาตั้งและข้อต่อของนั่งร้าน

ต้องมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของนั่งร้านชนิดนั้นๆ ได้

และอยู่ในสภาพที่ดี มีความมั่นคง ไม่สั่นคลอนขณะปฏิบัติงาน

และควรผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรที่มีความชำนาญอยู่เสมอ

 

 

ต้องตรวจสอบอุปกรณ์นั่งร้านทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งาน 

หากอุปกรณ์ชำรุด ห้ามนำมาใช้อย่างเด็ดขาด

 

 

 

พื้นทางเดินต้องวางและยึดอย่างมั่นคงกับโครงสร้างของนั่งร้าน

 

 

พื้นนั่งร้านต้องใช้ไม้เนื้อแข็งสภาพสมบูรณ์ ไม่ผุกร่อน

และไม่ควรใช้เหล็กที่มีน้ำหนักมากมาใช้เป็นพื้นนั่งร้าน

 

 

เสาค้ำยันนั่งร้าน

ต้องตั้งให้ได้ฉากกับแนวระดับ

 

 

ชิ้นส่วนของนั่งร้านที่ยื่นจากตัวนั่งร้าน ต้องไม่เกิน 15-20 ซ.ม. 

 

 

 นั่งร้านที่สูงกว่า 2 เมตร ต้องมีราวกันตก
โดยมีความสูงจากพื้นนั่งร้านแต่ละชั้นไม่ต่ำกว่า 90 เซนติเมตร
และสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร ทุกชั้นของนั่งร้าน

 

 

ต้องจัดทำแผ่นกั้นเท้าสูง 10 ซม. เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น

หรืออาจมีเศษวัสดุกระเด็นตกลงไปบริเวณขอบอาคารได้

 

 

โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยงค้ำยัน เพื่อป้องกันไม่ให้นั่งร้านเอียงหรือล้ม

ในกรณีที่ต้องทำงานใกล้สายไฟที่ไม่มีฉนวนหุ้ม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

ต้องดำเนินการจัดให้มีการหุ้มฉนวนที่เหมาะสม

 

ในกรณีที่พื้นนั่งร้านลื่น หรือนั่งร้านชำรุดต้องทำ

การแก้ไขทันที ก่อนปฏิบัติงาน ต้องมีผู้ตรวจสอบดูแล

ให้พื้นนั่งร้านอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

 

 

นั่งร้านที่มีความสูงตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป

และติดตั้งใกล้กับถนน หรือทางเดินสาธารณะ ผู้ควบคุมงานต้องพิจารณา

ใช้ผ้าใบกันฝุ่น หรือตาข่ายกรองแสง (Shading net ปิดหุ้มนั่งร้านทั้งหมด

 

 

ต้องมีการตรวจสอบสภาพนั่งร้านทุกสัปดาห์ 

พร้อมมีในตรวจสอบและติดประกาศการตรวจสอบ

ที่บริเวณทางขึ้นลงของนั่งร้านทุกชุด

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,149,144