แนวทางการรับมือ Covid 19 ระลอกใหม่

 

 

 

แนวทางการรับมือ COVID-19 ระลอกใหม่

ตามมาตรการ DMHTT

 

 

 

          DMHTT ย่อมาจากอะไร

                    DMHTT เป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษของแนวทางปฎิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ มาจากคำเต็มว่า

                    D ย่อมาจาก Distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร เพราะละอองฝอยจากการพูด ไอ จาม 
          จะฟุ้งมากในระยะ 1-2 เมตร

                    M ย่อมาจาก Mask Wearing คือการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย                                       โดยประชาชนทั่วไปสามารถสวมหน้ากากผ้าได้ตลอด เพราะยิ่งซักบ่อยก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อที่ดี

                    H ย่อมาจาก Hand Washing คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ำสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพราะมีโอกาสที่เรา
          จะนำมามาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัวได้

                    T ย่อมาจาก Testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ ทั้งก่อนเข้าทำงาน ร้านสะดวกซื้อ และหากทราบว่า
          มีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจโควิด-19

                    T ย่อมาจาก Thai Cha na คือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ และโหลดแอปหมอชนะ
          พร้อมลงทะเบียนหากทำได้ เพื่อให้ทราบความเสี่ยงติดโรคของตนเอง หากมี SMS แจ้งเตือนว่ามีประวัติไปที่เสี่ยงมา จะได้กักตัว
          หรือตรวจโควิด-
19 ได้อย่างรวดเร็ว

 

 

Visitors: 1,149,130