การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (BBS Behavior Based Safety)

 

หลักสูตร


 

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

  

Behavior based safety                

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online


 
รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

19 / กรกฎาคม / 2564

    1,500

1,300

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (Online)

2

13 / สิงหาคม / 2564

1,500

1,300

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (Online)

3

15 / กันยายน / 2564

1,500

1,300

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (Online)

4

7 / ตุลาคม / 2564

    1,500

1,300

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (Online)

5

4 / พฤสจิกายน / 2564

    1,500    1,300

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (Online)

6

 4 / ธันวาคม / 2564

1,500

1,300

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (Online)

 

 
 
 

 


 BBS การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

การจัดการพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องการให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นการกระทำที่ปลอดภัย ซึ่งอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกคน

จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
        
 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 909,510