หลักสูตรอบรม ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง | การทำงานบนที่สูง | ความปลอดภัย | ชลบุรี ระยอง ศรีราชา กรุงเทพฯ สมุทรปราการ บางปูตารางอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

ลงทะเบียน

1. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เขตพื้นที่ ระยอง  (จองด่วน)

13 ธันวาคม 2560

ลงทะเบียน

2. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เขตพื้นที่ สมุทรปราการ  

27 ตุลาคม 2560

เต็ม

3. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เขตพื้นที่ ปราจีนบุรี  (จองด่วน)

13 ธันวาคม 2560

ลงทะเบียน

4. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เขตพื้นที่ อยุธยา  (จองด่วน)

1 ธันวาคม 2560

ลงทะเบียน

5. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เขตพื้นที่ นครราชสีมา  

27 ตุลาคม 2560

ต็ม

 

 

หลักสูตร: ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

(Safety for Working at Height)

หลักการและเหตุผล

          การทำงานบนที่สูงจัดได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูง ซึ่งตามกฎกระทรวง ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 หมวด 11 การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สูงให้มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักการและหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงอันตรายและวิธีป้องกันควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และแนวทางการจัดการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

 

เนื้อหาการอบรม

1. กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง

2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

3. แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

4. อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม: การบรรยาย ,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์

สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม:พนักงาน หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง

 ระยะเวลา: 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)


โปรแกรมอบรม ปี 2561/2018 (ชลบุรี)

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

12 / มีนาคม / 2561

3,000

2,850

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ลงทะเบียน

2

5 / กรกฎาคม / 2561

3,000

2,850

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ลงทะเบียน

3

15 / ตุลาคม / 2561

3,000

2,850

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ลงทะเบียน

 
 
 
 โปรแกรมอบรม ปี 2561/2018 (ระยอง)
 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

12 / มีนาคม / 2561

3,000

2,850

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ลงทะเบียน

2

5 / กรกฎาคม / 2561

3,000

2,850

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ลงทะเบียน

3

15 / ตุลาคม / 2561

3,000

2,850

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ลงทะเบียน

 
 


** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forkklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่อับอากาศ ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม

ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ**


 ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลัง
แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน**** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ


** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อนVisitors: 87,268