หลักสูตร - ทบทวนความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

 


หลักสูตร

ทบทวนความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล


 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 


                


            

 

หลักสูตร : ทบทวนความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

  

 

 

หลักการและเหตุผล        

          การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือให้ความช่วยเหลือต่อผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยใช้อุปกรณ์อย่างจำกัดในสถานการณ์อยู่ในขณะนั้นก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษา ก่อนการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์และได้รับการช่วยเหลือชีวิตอย่างปลอดภัย ดังนั้น ผู้ประสบเหตุจึงจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจขั้นตอนและหลักการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) จึงมีเป็นหัวใจสำคัญและจำเป็นต่อการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ (CPR)

 

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้หลักการช่วยชีวิต ลดความรุนแรงการบาดเจ็บของผู้ที่ประสบอันตราย

          เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการป้องกันความพิการและช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

          เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต

          เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุลักษณะและประเภทต่างๆ

          เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการและวิธีในปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)

 

รูปแบบการฝึกอบรม

          -  เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

          -  เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์ (Game and movie activities)

          -  เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

          -  เน้นการฝึกปฏิบัติจริง (Scenario Case)

          -  แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้จัดการ , ผู้ช่วยผู้จัดการ , หัวหน้างาน , พนักงานระดับปฏิบัติการ 

ระยะเวลา :  วัน

 

   

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บทันที ณ บริเวณเกิดเหตุ

อาจเป็นการใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางหรือการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการช่วยเหลือ

อาจใช้เพียงอุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้น เพื่อประคับประคองอาการของผู้ป่วยจนกว่าจะได้รับการรักษาจากบุคลากร

ทางการแพทย์ หรือถูกส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

 

 

 

 

 

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี


  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,050,324