หลักสูตร : การพัฒนาพนักงานขับ รถแบบมืออาชีพ (Professional Driver Development Course)

 

หลักสูตร : การพัฒนาพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ 

(Professional Driver Development Course)

 

              งานทุกงาน ทุกบทบาทและแต่ละหน้าที่ในองค์กรล้วนมีบทบาทสำคัญ ที่เปรียบเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักร ที่ ทำงานประสานสอดคล้องกันในการขับเคลื่อนองค์กรให้ขับเคลื่อนและมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปเช่นตำแหน่งพนักงาน ขับรถในองค์กรก็เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญที่จะนำพาพนักงานและผู้บริหารไปถึงเป้าหมายด้วยความมีสวัสดิภาพและความปลอดภัย การพัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพจึงมีความสําคัญ เพื่อให้พนักงานสามารถทํางานได้อย่างมี ประสทธิภาพ และมีจิตสำนึก และขวัญกำลังใจที่ดีต่องานและการบริการ

วัตถุประสงค์

  • -  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการในการขับรถอย่างปลอดภัยตามกฎหมายและระเบียบการจราจรการขนส่งทางบก

  • -  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ เป็นผู้ให้บริการที่มีจิตสำนึกแห่ง การบริการที่ดี

  • -  เพี่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดูแลรถและสามารตรวจสอบ ตรวจเช็ครถเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน

เนื้อหาหลักสูตร(Content)

- สาเหตุของการเกดิ อุบัติเหตุและแนวทางการป้องกัน ( The Couse)

- เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ( Defensive Driving ) 

-การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ ( Vehicle) 

-พนักงานขบั รถมืออาชีพ(Professional Driver)

การบริการด้วยหัวใจ
จิตสำนึก และหน้าที่ของพนักงานขับรถมืออาชีพ

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีการอบรม : การบรรยายสื่อวีดีทัศน์ กิจกรรม Work shop
ผูเ้เข้าร่วมอบรม : พนักงานขับรถส่งพนักงาน ผู้บริหาร ขับรถส่วนกลาง ขับรถส่งสินค้า

ขับรถประสานงานหรือให้บริการลูกค้า 

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 .)

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้าจัดให้

                                                       ****************************************************** 


 เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 1,163,058