หลักสูตร - เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

อบรม เทคนิคติดตั้งนั่งร้าน ชลบุรี สมุทรปราการ อบรม การติดตั้งนั่งร้าน ชลบุรี อบรม นั่งร้าน ชลบุรี ระยอง สนใจ โทร. 091-2345669 หรือ 086-3699225 อบรม การติดตั้ง นั่งร้าน ชลบุรี ระยอง อบรม ด้านความปลอดภัย นั่งร้าน ชลบุรี ระยอง บางนา ปราจีน ปลวกแดง อบรม นั่งร้าน ชลบุรี ด้วยคุณภาพ และ การให้บริการดีเยี่ยม ไม่ว่า จะปฏิบัติจริง ทดสอบจริง ฝึกเกี่ยวกับการติดตั้งนั่งร้านให้ความปลอดภัย เพื่อเป็นมาตรฐานในการฝึก อบรม เทคนิคการติดตั้ง นั่งร้าน ชลบุรี และพื้นที ระยอง นั่งร้าน ชลบุรี สมุทรปราการ กทม ปลวกแดง สถานที่ ปฏิบัติ HROD บางแสน ชลบุรี อบรม เกี่ยวกับ นั่งร้าน นั่งร้าน หมายถึง อะไร และทำไมต้อง อบรม ความปลอดภัย นั่งร้าน เรียนเชิญ อบรม สัมมนา นั่งร้าน ชลบุรี หรือ อบรม การติดตั้งนั่งร้าน ชลบุรี ระยอง ศูนย์ safety เรา มาตารฐานตามกฎหมายแรงงาน ชลบุรี การตรวจสอบนั่งร้าน

หลักสูตร

เทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานแผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์อบรม เทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน และ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน


 

 

 

 
 
 
 
 

 โปรแกรมอบรมนั่งร้าน ปี 2566-2567

หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 3,900 บ. สมาชิก : 3,700 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 
 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

78 พุธ 27 - พฤหัสฯ 28 ก.ย. 2566 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

3,900.-  3,700.-
79 จันทร์ 9 - อังคาร 10 ต.ค. 2566 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

3,900.-  3,700.-
80 อังคาร 24 - พุธ 25 ต.ค. 2566 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

3,900.-  3,700.-
81 จันทร์ 6 - อังคาร 7 พ.ย. 2566 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

3,900.-  3,700.-
82 อังคาร 21 - พุธ 22 พ.ย. 2566 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

3,900.-  3,700.-
       

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

83อังคาร 12 - พุธ 13 ธ.ค. 2566เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

3,900.- 3,700.-

 โปรแกรมอบรมนั่งร้าน ปี 2566-2567

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 2,800 บ. สมาชิก : 2,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

103 ศุกร์ 22 ก.ย. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,800.-  2,500.-
104 ศุกร์ 6 ต.ค. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,800.-  2,500.-

  

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

   

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

115 พฤหัสฯ 21 ก.ย. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,800.-  2,500.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

116 ศุกร์ 29 ก.ย. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,800.-  2,500.-
117 เสาร์ 7 ต.ค. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,800.-  2,500.-
118 พฤหัสฯ 12 ต.ค. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,800.-  2,500.-
119 พฤหัสฯ 19 ต.ค. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,800.-  2,500.-
120 ศุกร์ 27 ต.ค. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,800.-  2,500.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

121 ศุกร์ 3 พ.ย. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,800.-  2,500.-
122 ศุกร์ 10 พ.ย. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,800.-  2,500.-
123 ศุกร์ 17 พ.ย. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,800.-  2,500.-
124 อังคาร 28 พ.ย. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,800.-  2,500.-
125 พฤหัสฯ 7 ธ.ค. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,800.-  2,500.-
126 พฤหัสฯ 14 ธ.ค. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,800.-  2,500.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

127 พฤหัสฯ 21 ธ.ค. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,800.-  2,500.-

 

หลักสูตร: เทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน

 

หลักการและเหตุผล

          นั่งร้าน เป็นโครงสร้างชั่วคราวใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม ใช้สำหรับให้ช่างก่อสร้างปีนขึ้นไปที่สูง และเหยียบขึ้นไปเพื่อทำงาน รวมถึงใช้ในการวางสิ่งของที่จำเป็น และเมื่อก่อสร้าง ซ่อมแซมงานเสร็จ จะเก็บนั่งร้านออกทันทีไม่มีการเก็บนั่งร้านไว้ วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและงบประมาณ การออกแบบนั่งร้าน การสร้างนั่งร้าน การใช้นั่งร้าน นั่งร้านมาตรฐาน การคุ้มครอง ความปลอดภัย มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน ตลอดถึงผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบเทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านด้วยความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของชีวิตและทรัพย์สินต่อไป การตรวจสอบนั่งร้าน

 

วัตถุประสงค์


          1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน 

          2)  เพื่อเรียนรู้วิธีการและเทคนิคการฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้าน อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

          3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงการทำงานกับนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านได้ 

 

เนื้อหาการอบรม

          1. ความรู้พื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน

          2. ข้อกำหนดและมาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้าน

          3. เทคนิคและการติดตั้งนั่งร้านอย่างปลอดภัย

          4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตรวจสอบนั่งร้าน

          5. การฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้าน

          6. กิจกรรม Workshop การลงมือปฏิบัติและทดสอบจริงกับนั่งร้าน 

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์สูงด้านการทำงานบนที่สูง

วิธีการอบรม: การบรรยาย ,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์

สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้ สามารถอบรมที่สูงได้

ผู้เข้าร่วมอบรม: ผู้ควบคุมดูแลงาน ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ระยะเวลา: 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.) 

 

กฎที่ต้องปฏิบัติเมื่อใช้นั่งร้าน

นั่งร้าน เป็นโครงสร้างชั่วคราวใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม ใช้สำหรับให้ช่างก่อสร้างปีนขึ้นไปที่สูง

และเหยียบขึ้นไปเพื่อทำงาน รวมถึงใช้ในการวางสิ่งของที่จำเป็น และเมื่อก่อสร้าง ซ่อมแซมงานเสร็จ 

 

 


       

 

โปรแกรมอบรมที่สูง ปี 2566/2023 (ชลบุรี)

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา 

หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับสูงสุด

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,000 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

 90

 11 /สิงหาคม/ 2566 

 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

91

23/สิงหาคม/ 2566 

 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

91.1

26/สิงหาคม/2566

 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

91.2

2/กันยายน/2566

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

92

7/กันยายน/2566

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

92.1

17/กันยายน/2566

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

92.2

19/กันยายน/2566

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

93

25/กันยายน/2566

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

93.1

7/ตุลาคม/2566

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

94

12/ตุลาคม/2566

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

94.1

15/ตุลาคม/2566

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

94.2

29/ตุลาคม/2566

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

95

31/ตุลาคม/2566

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 


 


สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

ภาพบรรยากาศการอบรม

เราบริการอบรม ที่สูง-นั่งร้าน พื้นที่ ชลบุรี และมีบริการรูปแบบ Public & In house Training

และหลักสูตร อื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน


บรรยากาศการอบรม

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เนื้อหาเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน ** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่อับอากาศ


ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม


ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ**


 

ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลัง


อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,049