หลักสูตร - เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

อบรม เทคนิคติดตั้งนั่งร้าน ชลบุรี สมุทรปราการ อบรม การติดตั้งนั่งร้าน ชลบุรี อบรม นั่งร้าน ชลบุรี ระยอง สนใจ โทร. 091-2345669 หรือ 086-3699225 อบรม การติดตั้ง นั่งร้าน ชลบุรี ระยอง อบรม ด้านความปลอดภัย นั่งร้าน ชลบุรี ระยอง บางนา ปราจีน ปลวกแดง อบรม นั่งร้าน ชลบุรี ด้วยคุณภาพ และ การให้บริการดีเยี่ยม ไม่ว่า จะปฏิบัติจริง ทดสอบจริง ฝึกเกี่ยวกับการติดตั้งนั่งร้านให้ความปลอดภัย เพื่อเป็นมาตรฐานในการฝึก อบรม เทคนิคการติดตั้ง นั่งร้าน ชลบุรี และพื้นที ระยอง นั่งร้าน ชลบุรี สมุทรปราการ กทม ปลวกแดง สถานที่ ปฏิบัติ HROD บางแสน ชลบุรี อบรม เกี่ยวกับ นั่งร้าน นั่งร้าน หมายถึง อะไร และทำไมต้อง อบรม ความปลอดภัย นั่งร้าน เรียนเชิญ อบรม สัมมนา นั่งร้าน ชลบุรี หรือ อบรม การติดตั้งนั่งร้าน ชลบุรี ระยอง ศูนย์ safety เรา มาตารฐานตามกฎหมายแรงงาน ชลบุรี
 
โปรแกรมอบรม ปี 2562-2019 (ชลบุรี)
 
หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน
 
สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

21-22 / มกราคม / 2562

3,900

3,700

หลักสูตร –  เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

ลงทะเบียน

2

25-26 / กุมภาพันธ์ / 2562

3,900

3,700

หลักสูตร –  เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

ลงทะเบียน

3

28-29 / มีนาคม / 2562

3,900

3,700

หลักสูตร –  เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

ลงทะเบียน

4

16-17 / เมษายน / 2562

3,900

3,700

หลักสูตร –  เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

ลงทะเบียน

5

16-17 / พฤษภาคม / 2562

3,900

3,700

หลักสูตร –  เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

ลงทะเบียน

6

17-18 / มิถุนายน / 2562

3,900

3,700

หลักสูตร –  เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

ลงทะเบียน

7

23-24 / กรกฎาคม / 2562

3,900

3,700

หลักสูตร –  เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

ลงทะเบียน

8

13-14 / สิงหาคม / 2562

3,900

3,700

หลักสูตร –  เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

ลงทะเบียน

9

16-17 / กันยายน / 2562

3,900

3,700

หลักสูตร –  เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

ลงทะเบียน

10

14-15 / ตุลาคม / 2562

3,900

3,700

หลักสูตร –  เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

ลงทะเบียน

11

18-19 / พฤศจิกายน / 2562

3,900

3,700

หลักสูตร –  เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

ลงทะเบียน

 12  16-17 / ธันวาคม / 2561  3,900  3,700  หลักสูตร –  เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน  ลงทะเบียน
 
โปรแกรมอบรม ปี 2561-2562 (ชลบุรี)
 
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
 
 
 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

 11

19 / ธันวาคม / 2561

 2,800

 2,500

 หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

 ลงทะเบียน

1

15 / มกราคม / 2562

2,800

2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ลงทะเบียน

2

12 / กุมภาพันธ์ / 2562

2,800

2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ลงทะเบียน

3

14 / มีนาคม / 2562

2,800

2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ลงทะเบียน

4

15 / เมษายน / 2562

2,800

2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ลงทะเบียน

5

10 / พฤษภาคม / 2562

2,800

2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ลงทะเบียน

6

19 / มิถุนายน / 2562

2,800

2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ลงทะเบียน

7

2 / กรกฎาคม / 2562

2,800

2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ลงทะเบียน

8

6 / สิงหาคม / 2562

2,800

2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ลงทะเบียน

9

3 / กันยายน / 2562

2,800

2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ลงทะเบียน

10

4 / ตุลาคม / 2562

2,800

2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ลงทะเบียน

11

5 / พฤศจิกายน / 2562

2,800

2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ลงทะเบียน

12

4 / ธันวาคม / 2562

2,800

2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ลงทะเบียน

 
 
 

โปรแกรมอบรม ปี 2561/2018 (ชลบุรี)

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

บุคคลทั่วไป : 2,800 บ. สมาชิก : 2,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

10

18 / ธันวาคม / 2561

 2,800  2,500  หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ลงทะเบียน

โปรแกรมอบรม ปี 2562/2019 (ชลบุรี)

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

บุคคลทั่วไป : 2,800 บ. สมาชิก : 2,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

28 / มกราคม / 2562

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

2

22 / กุมภาพันธ์ / 2562

 หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

3

22 / มีนาคม / 2562

 หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

4

25 / เมษายน / 2562

 หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

5

24 / พฤษภาคม / 2562

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

6

26 / มิถุนายน / 2562

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

7

30 / กรกฎาคม / 2562

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

8

20 / สิงหาคม / 2562

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

9

23 / กันยายน / 2562

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

10

29 / ตุลาคม / 2562

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

11

27 / พฤศจิกายน / 2562

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

12

23 / ธันวาคม / 2562

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 
 
 
 

หลักสูตร :เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

( Installation of Scaffolding and Inspection Technic )

 

หลักการและเหตุผล

         นั่งร้าน เป็นโครงสร้างชั่วคราวใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม ใช้สำหรับให้ช่างก่อสร้างปีนขึ้นไปที่สูง และเหยียบขึ้นไปเพื่อทำงาน รวมถึงใช้ในการวางสิ่งของที่จำเป็น และเมื่อก่อสร้าง ซ่อมแซมงานเสร็จ จะเก็บนั่งร้านออกทันที ไม่มีการเก็บนั่งร้านไว้ วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและงบประมาณ การออกแบบนั่งร้าน การสร้างนั่งร้าน การใช้นั่งร้าน นั่งร้านมาตรฐาน การคุ้มครอง ความปลอดภัย มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน ตลอดถึงผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบเทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านด้วยความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของชีวิตและทรัพย์สินต่อไป

วัตถุประสงค์

  •        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน 
  •        เพื่อเรียนรู้วิธีการและเทคนิคการฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้าน อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
  •        เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงการทำงานกับนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านได้ 

 

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ความรู้พื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน

 2. ข้อกำหนดและมาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้าน

 3. เทคนิคและการติดตั้งนั่งร้านอย่างปลอดภัย

 4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตรวจสอบนั่งร้าน

 5. การฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้าน

 6. กิจกรรม Workshop การลงมือปฏิบัติและทดสอบจริงกับนั่งร้าน 

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม    : การบรรยาย กรณีศึกษา (Workshop)

ผู้เข้าร่วมอบรม: ผู้บควบคุมดูแลงาน ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ระยะเวลา        : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม   :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก    (HRDESIE CENTER) จ.ชลบุรี 

SAFETY IN THAI

ขอขอบคุณทุกบริษัททุกท่านที่ไว้วางใจมาใช้บริการอบรมสัมมนา 

 


** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forkklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่อับอากาศ ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม

ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ**

 

 ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลัง


 สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 577,859