อบรมไฟฟ้า-ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี ระยอง (ภาคตะวันออก) : รับทดสอบฝีมือแรงงานสมุทรปราการ ชลบุรี ช่างไฟฟ้าชลบุรี-ช่างแอร์-ช่างเชื่อม-ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระยอง ศูนย์ทดสอบไฟฟ้า ภายในอาคาร ระดับ 1- อบรม ช่างไฟฟ้า

เพิ่มเพื่อน

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า/ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคาร
สำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จังหวัด ชลบุรี และได้รับหนังสือรับรองตามกฎหมายบังคับ ๒๕๕๙

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี เลขที่ ชบ ๐๐๕/๒๕๖๐

รับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไฟฟ้า ชลบุรี และผู้สนใจทดสอบมาตรฐานฝือมือแรงงาน จังหวัดใกล้เคียงได้ เช่น สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กรุงเทพฯ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม ระยอง และจังหวัดอื่นๆที่สนใจสามารถจองเข้ารับการทดสอบได้ครับ

ที่ 086-369-9225,086-344-8654,038-387717 คุณเมย์

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชลบุรี ทดสอบไฟฟ้า ไฟฟ้าชลบุรี ศูนย์ทดสอบชลบุรี ชลบุรี อบรมชลบุรี

 

 ศูนย์ทดสอบไฟฟ้า ทดสอบไฟฟ้า ไฟฟ้าชลบุรี ทดสอบไฟฟ้าชลบุรี ศูนย์ทดสอบไฟฟ้าชลบุรี

รุ่นที่

 วัน/เดือน/ปี

1

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 **(เต็ม)

2

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2560 **(เต็ม)

3

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 **(เต็ม)

     4

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 **(เต็ม)

5

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2560 (จองด่วน)

(ยังไม่เต็มได้ทดสอบทันที...ไม่ต้องรอคิว)

อบรมกับเรา - วันแรกได้หนังสือรับรองการอบรม "ทักษะช่างไฟฟ้า" 

                        - วันที่สอง ทดสอบช่างไฟฟ้า เพื่อรับใบรับรอง (ตามกฎหมาย) 

6

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2560

(ยังไม่เต็มได้ทดสอบทันที...ไม่ต้องรอคิว)

อบรมกับเรา - วันแรกได้หนังสือรับรองการอบรม "ทักษะช่างไฟฟ้า" 

                        - วันที่สอง ทดสอบช่างไฟฟ้า เพื่อรับใบรับรอง (ตามกฎหมาย) 

7

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 12 - 13 กันยายน 2560

(ยังไม่เต็มได้ทดสอบทันที...ไม่ต้องรอคิว)

อบรมกับเรา - วันแรกได้หนังสือรับรองการอบรม "ทักษะช่างไฟฟ้า" 

                        - วันที่สอง ทดสอบช่างไฟฟ้า เพื่อรับใบรับรอง (ตามกฎหมาย) 

8

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 26 - 27 กันยายน 2560

(ยังไม่เต็มได้ทดสอบทันที...ไม่ต้องรอคิว)

อบรมกับเรา - วันแรกได้หนังสือรับรองการอบรม "ทักษะช่างไฟฟ้า" 

                        - วันที่สอง ทดสอบช่างไฟฟ้า เพื่อรับใบรับรอง (ตามกฎหมาย) 

9

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2560

(ยังไม่เต็มได้ทดสอบทันที...ไม่ต้องรอคิว)

อบรมกับเรา - วันแรกได้หนังสือรับรองการอบรม "ทักษะช่างไฟฟ้า" 

                        - วันที่สอง ทดสอบช่างไฟฟ้า เพื่อรับใบรับรอง (ตามกฎหมาย) 

10

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2560

(ยังไม่เต็มได้ทดสอบทันที...ไม่ต้องรอคิว)

อบรมกับเรา - วันแรกได้หนังสือรับรองการอบรม "ทักษะช่างไฟฟ้า" 

                        - วันที่สอง ทดสอบช่างไฟฟ้า เพื่อรับใบรับรอง (ตามกฎหมาย) 

11

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560

(ยังไม่เต็มได้ทดสอบทันที...ไม่ต้องรอคิว)

อบรมกับเรา - วันแรกได้หนังสือรับรองการอบรม "ทักษะช่างไฟฟ้า" 

                        - วันที่สอง ทดสอบช่างไฟฟ้า เพื่อรับใบรับรอง (ตามกฎหมาย) 

12

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2560

(ยังไม่เต็มได้ทดสอบทันที...ไม่ต้องรอคิว)

อบรมกับเรา - วันแรกได้หนังสือรับรองการอบรม "ทักษะช่างไฟฟ้า" 

                        - วันที่สอง ทดสอบช่างไฟฟ้า เพื่อรับใบรับรอง (ตามกฎหมาย) 

13

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560

(ยังไม่เต็มได้ทดสอบทันที...ไม่ต้องรอคิว)

อบรมกับเรา - วันแรกได้หนังสือรับรองการอบรม "ทักษะช่างไฟฟ้า" 

                        - วันที่สอง ทดสอบช่างไฟฟ้า เพื่อรับใบรับรอง (ตามกฎหมาย) 

14

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560

(ยังไม่เต็มได้ทดสอบทันที...ไม่ต้องรอคิว)

อบรมกับเรา - วันแรกได้หนังสือรับรองการอบรม "ทักษะช่างไฟฟ้า" 

                        - วันที่สอง ทดสอบช่างไฟฟ้า เพื่อรับใบรับรอง (ตามกฎหมาย) 

ทดสอบไฟฟ้า ชลบุรี ไฟฟ้าชลบุรี อบรมชลบุรี อบรมไฟฟ้าชลบุรี ชลบุรี อบรม

ศูนย์ทดสอบไฟฟ้า-ไฟฟ้า-อบรมไฟฟ้า-ทดสอบไฟฟ้าชลบุรี-ศูนยทดสอบชลบุรี-ไฟฟ้าชลบุรี-อบรม

เพิ่มเพื่อน

 

อบรมที่เรา...เรามีคู่มือประกอบการอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่นี้

ที่แรกและที่เดียวที่มีคู่มือประกอบการสอนที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า คู่มือนี้ยังเป็นหนังสือที่สามารถอ่านเพื่อสอบที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้อีกด้วย

 

....หากต้องการซื้อสามารถติดต่อและสอบถามได้ที่ บริษัทท๊อปโปรฯ ที่นี้ที่เดียวครับผม 

ติดต่อคุณจอย 091-23456-69 หรือเพียงท่านอบรมกับทางเรา

ท่านก็จะได้หนังสือนี้ ประกอบการอบรม มูลค่า 120 บาท

อบรมไฟฟ้า ไฟฟ้า ไฟฟ้าชลบุรี ศูนย์ทดสอบไฟฟ้า ไฟฟ้าอบรม

 

 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานท๊อปโปรเฟสชั่นแนล เลขที่ ชบ ๐๐๕/๒๕๖๐

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

HROD ESIE CENTER

SAFETY IN THAI

 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติชลบุรี 

"ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล"

พร้อมอบรมทบทวน 1 วัน ก่อนทดสอบ

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมชลบุรี ศูนย์ทดสอบชลบุรี ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชลบุรี 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชลบุรี ห้วยกะปิ บางแสน ระยอง ปลวกแดง วังหิน หนองใหญ่  สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ จันทบุรี ตราด ระยอง นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ด ระยอง นิคมฯปิ่นทอง  1, 2, 3, 4, 5

ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 อบรมทดสอบไฟฟ้า ชลบุรี

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 45,485