หลักสูตรอบรมความปลอดภัย จป ที่สูง นั่งร้าน ที่อับอากาศ เครน ปั้นจั่น

                                                                      

บริการของเรา ประกอบด้วย

      1.หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

      2.หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร โดยได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้เป็นหน่วยอบรมและสามารถรับรองการอบรมและเก็บชั่วโมงผู้ทำและผู้สอบบัญชีได้

      3.หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน(จป หัวหน้างาน)| เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (จป บริหาร)|คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค (จป.เทคนิค)

      ดังนั้น มั่นใจได้เลยว่าเราเป็นหน่วยฝึกอบรมและสัมมนาที่ได้มาตรฐานในการจัดฝึกอบรม ท่านวิทยากรประจำศูนย์ของเราเป็นผู้ทรงคุณวุฒิถูกต้องตามหลักกฎหมายกำหนดอย่างแน่นอน และเราเองพยายามอย่างยิ่งที่จะมอบความรู้และประสบการณ์ที่มีให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนา อย่างเต็มความสามารถเปรียบเสมือนเพื่อน คู่คิด และพร้อมช่วยเหลือองค์กรของท่านให้สามารถพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำพาองค์กรของท่านให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต

      แม้ว่า อีกไม่นาน ในส่วนภูมิภาคอาเซียนนี้ก็จะ เริ่มเปิดเสรี อาเซียนแล้ว ท่านพร้อมแล้วหรือยังที่จะเดินไปไปกับเรา และพร้อมสู้กับคู่แข่งของท่านในนานาๆประเทศ เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

   หากสนใจ กรุณาโทรสอบถามได้ที่ 091-23456-69 หรือ 033-135-009 FAX:038-387-719

  สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.

  In House Training > 098-281-9879, 097-237-0949, 091-2345669

  Public Training > 033-135-009, 086-369-9225

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสารใหม่ๆ รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ 

เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

                                                                      
Visitors: 1,149,155