หลักสูตรด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตประเภทวันที่อบรมหัวข้อการอบรมสถานที่อบรม
23 พ.ย 2560 QC-0204 หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 พ.ย 2560 QC-0205 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 พ.ย 2560 QC-0106 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
28 พ.ย 2560 QC-0501 หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลิต (Productivity Improvement by 5S) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
28 พ.ย 2560 QC-0502 หลักสูตร : การตรวจประเมิน 5ส.แบบ AI(5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
28 พ.ย 2560 QC-0202 หลักสูตร : การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
30 พ.ย 2560 QC-0309 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC (ABC System for Warehouse Management ) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
30 พ.ย 2560 QC-0606 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
30 พ.ย 2560 QC-0207 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
30 พ.ย 2560 QC-0307 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
30 พ.ย 2560 QC-0606 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบABC(ABC System for Warehouse Management ) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
30 พ.ย 2560  QC-0104 หลักสูตร : การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (Time Management for Efficiency Working) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
04 ธ.ค 2560 QC-0708 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC (ABC System for Warehouse Management ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
04 ธ.ค 2560 QC-0102 หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
11 ธ.ค 2560 QC-0103 หลักสูตร : ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 ธ.ค 2560 QC-0207 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
18 ธ.ค 2560 QC-0506 หลักสูตร : QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
19 ธ.ค 2560 QC-0504 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
19 ธ.ค 2560 QC-0205 หลักสูตร : การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence) อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
20 ธ.ค 2560 QC-0402 หลักสูตร : การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
 


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน**** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

 ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 87,268