รวมหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย ให้บริการทั่วประเทศไทย | เรามีหลักสูตรอบรมที่พร้อมตอบสนองทุกท่านได้ | โดยทีมวิทยากรที่มีคุณภาพ

รวมหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย ให้บริการทั่วประเทศไทย

เรามีหลักสูตรอบรมที่พร้อมตอบสนองทุกท่านได้

โดยทีมวิทยากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปปรับใช้กับงานของท่านได้อย่างมืออาชีพ


หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย
ให้บริการทั่วประเทศไทยโดยทีมวิทยากรมืออาชี

 


โปรแกรมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ปี 2565/2022

เขตพื้นที่ชลบุรี

 


ชื่อหลักสูตรด้านความปปลอดภัย

TPD-0229 หลักสูตร โครงการอนุรักษืการได้ยิน

TPD-0230 หลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อม

TPD-0232 หลักสูตร การโต้ตอบภาวะสารเคมีรั่วไหล

TPD-0233 หลักสูตร การยศาสตร์

TPD-0239 หลักสูตร การอนุรักษ์การได้ยิน

TPD-0240 หลักสูตร ออฟฟิศซินโดรม

TPD0241 หลักสูตร BBS

TPD0242 หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน OHSAS18001

TPD-0243 หลักสูตร การยกและเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยกำลังคน

TPD0244 หลักสูตร การทำงานด้วยความปลอดภัยกับความร้อนแก๊สและไฟฟ้า

TPD0245 หลักสูตร การและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงาน

TPD0247 หลักสูตร จิตสำนึกความปลอดภัย

TPD0248 หลักสูตร การบ่งชี้อันตรายและการประเมิรความเสี่ยง

TPD0201 หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ( Safety officer at Supervisor Level )

TPD0202 หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ( Safety officer at Executive Level )

TPD0203 หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

TPD0204  หลักสูตร  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Commitee on Occupational Safety and Working)

TPD0205 หลักสูตร  เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

TPD0206 หลักสูตร  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

TPD0207 หลักสูตร  การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR)

TPD0208 หลักสูตร  หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

TPD0209  หลักสูตร  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

TPD0210 หลักสูตร  ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ  สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

TPD0211 หลักสูตร  ผู้สอนกิจกรรมความปลอดภัยการหยั่งรู้อันตราย  KYT

TPD0212 หลักสูตร เทคนิคการสอนด้านความปลอดภัยในการทำงาน

TPD0213 หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูงรถเรือปั้นจั่น

TPD0214 หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ  (Signal Man and Rigger of Crane)

TPD0215 หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (Crane Supervisor)

TPD0216 หลักสูตร หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น   (หลักสูตร 1 วัน)

TPD0217 หลักสูตร หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น    (หลักสูตร 3 ชม.)      (Review of the course work on Crane)

TPD0218 หลักสูตร เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

TPD0218 หลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ

TPD0219 หลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุม

การใช้ปั้นจั่นชนิดชนิดปั้นจั่นหอสูงรถเรือปั้นจั่น

TPD0220 หลักสูตร การตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

TPD0221 หลักสูตร การวางแผนและวัดผลระบบซ่อมบำรุง(เชิงปฏิบัติ)

TPD0222 หลักสูตร หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

TPD0223 หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (Safety on using of Chemical Substance)

TPD0224 หลักสูตร การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม  Electrical System Installation

TPD0225 หลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

TPD0226 หลักสูตร ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน

TPD0227 หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง  Risk Assessment

TPD0228  หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ

TPD0231 หลักสูตร ทบทวนจป.หัวหน้างาน

TPD0234 หลักสูตร การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง

TPD0235 หลักสูตร ขับขี่ปลอดภัย

TPD0236 ENG VERSION

TPD0237 จป.เทคนิค

TPD0238 หลักสูตร การป้องกันและควบคุมสารเคมี

TPD0246 หลักสูตร การทำงานบนที่สูงโรยตัวVisitors: 1,163,051