สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ท๊อปโปร, <เซฟตี้อินไทย>, อบรม จป.หัวหน้างาน, อบรม จป.บริหาร, คปอ., จป.เทคนิค-ชลบุรี, อบรม. จป.ขั้นสูง-ชลบุรี-ระยอง รับจัดอบรม ในชลบุรี IN-House Training and Public Trainingสถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจากบริการอบรมสัมมนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

และองค์กรด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านมาตรฐานสากล ISO
 

 

 

เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้ง 17 กันยายน 2549 โดยเมื่อปี 2556 การจัดอบรมและสัมมนารับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค (จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร และจป.เทคนิค)

และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) และยังมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นั่งร้าน ความปลอดภัยที่สูง โฟล์คลิฟท์ ปั้นจั่น-เครน

 

นโยบาย (Policy)

นโยบายและหลักการปฏิบัติของบริษัทที่ดีจึงทำให้บริษัทฯเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภท

ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมไปถึงองค์กรของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจทุกประเภท

 

พันธกิจ (Mission)

มุ่งพัฒนาทรัพยากรด้านบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิด การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ด้านความรู้

ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้


วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเป็นสถาบันพัฒนาเชิงปฏิบัติการ โดยถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง เชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่องค์การต้องการ โดยใช้หลักจิตวิทยาอุตสาหกรรมสมัยใหม่


 

    
  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งภาคตะวันออก

(HROD ESIE CENTER)


 

  ที่ตั้ง : 7/77 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

  โทรศัพท์ : 033-135009  มือถือ 086-3699-225

  แฟกซ์ : 038-387719

  โทรศัพท์มือถือ : มือถือ 097-237-0949, 098-2819-879

  อีเมล : topprotpd@yahoo.com

Visitors: 1,155,076